Boränteprognos: Korta räntor högre än långa

Annika Winsth, chefekonom.
19-11-27 11:25 | Boende och boräntor

Riksbanken är tydlig med att den höjer räntan i december. Det har några bolåneinstitut till viss del tagit höjd för då boräntor med 3 månaders löptid har höjts i november. Flertalet bundna boräntor är därmed lägre än den med 3 månaders löptid.

Riksbanken var mycket tydlig i den senaste penningpolitiska rapporten med att reporäntan höjs i december. Marknaden prissätter därmed hög sannolikhet för att det blir så och korta marknadsräntor har stigit. Normalt väntar bolåneinstituten in Riksbankens höjning, men nu har flera bolåneinstitut tagit höjd för delar av den höjning som lär komma i december.

Det utesluter inte ytterligare några punkters räntehöjningar i samband med Riksbankens besked i december. Å ena sidan är konkurrensen bland bolåneinstituten hård, vilket håller emot ytterligare räntehöjningar. Å andra sidan pressas bankerna av en tuff kostnadspress från dagens låga räntenivåer. Över tid talar det för högre räntor. Ett sätt att hantera ovanstående dilemma är att ha lägre ränta på längre löptider och därmed uppmuntra hushåll att ta dessa lån. Med tanke på att räntor med längre löptider är historiskt låga, kan det mycket väl vara klokt och attraktivt för många hushåll.

Efter Riksbankens höjning av räntan i december lär det dröja mycket länge innan Riksbanken agerar igen. Konjunkturavmattningen är tydlig såväl globalt som i Sverige och situationen på arbetsmarknaden försämras. Finansmarknadens tolkning är klar då den inte prissätter fler höjningar de närmaste åren.

Obligationsräntor med längre löptider har stigit under hösten, medan bolåneräntor med motsvarande löptider inte har gjort det. Risken för kraftigt stigande räntor med längre löptider får ses som liten så länge som osäkerheten om global konjunktur och geopolitiska risker är stora. Handelskonflikten mellan USA och Kina böljar fram och tillbaka och den påverkar riskaptiten påtagligt.

Med högre räntor på de kortare löptiderna kan det vara attraktivt att binda bolån på längre löptider. Hos Nordea ligger till exempel såväl räntan på tre som fyra år på 1,89, vilket kan jämföras med räntan på tre månader på 2,19. För ett lån på en miljon kronor motsvarar det 3000 kronor före skatt.

27/11/20193 månJun -20Dec -20Dec -21
Reporäntan- 0,250,000,000,000,00
Boränta Nordea
3 mån2,192,302,302,302,30
2 år2,092,102,152,101,95
5 år1,991,951,952,002,05

/Annika Winsth, chefekonom 

Här hittar du våra aktuella bolåneräntor.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Read more news

Visar 5 av 1 083 resultat

Marknadssyn: Depåstopp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Trots fortsatt oklarhet kring Covid-19:s påverkan på ekonomin har aktiemarknaden återhämtat nästan hela nedgången.

Nordea lanserar ny fond som kombinerar innovation och hållbarhet

Börs och investeringar

Nordea lanserar nu den nya fonden Nordea Innovation Stars som ska inrikta sig på bland annat hälsovård, teknik och hållbarhet.

Assessing sustainability through rankings – a complex matter

Our work Responsible business

Recently, Nordea was highly ranked for our sustainability work by the NGO ShareAction, while we scored relatively low in another ranking/survey. We understan...

Visar 5 av 1 083 resultat