Löneväxling - bli en attraktiv arbetsgivare till minimal kostnad

Annika Zetterman, Nordea
19-04-24 14:03 | Företagsbloggen | Företagsbloggen

Genom att erbjuda löneväxling får arbetstagaren en möjlighet att öka sin pension och sänka sin inkomstskatt. Samtidigt som arbetsgivaren blir mer attraktiv - på ett nästan kostnadsneutralt sätt. En win-win situation. 

När företaget pensionssparar till sina medarbetare varje månad har individen en bra grund att stå på och känner en ökad ekonomisk trygghet för framtiden. Utöver den löpande tjänstepensionen finns det dock ytterligare sätt för arbetsgivaren att attraktivt bidra till att förstärka pensionen för den anställda.

Genom löneväxling kan företaget på ett enkelt och förhållandevis kostnadsneutralt sätt möjliggöra en förmånlig sparandeform för den anställda till den framtida pensionen. Den anställda väljer då själv vilket belopp den vill växla, d v s vilket belopp man vill avstå av sin nuvarande lön för att istället sätta av till den framtida pensionen. Självfallet i enlighet med den pensions- och försäkringspolicy som bolaget har. Den anställda bör även uppfylla den lönenivå som krävs för löneväxling, mer om det längre ner.

Mellanskillnad adderas till sparandet

Löneväxling är en förmånlig sparform genom att du som arbetsgivare betalar en lägre skatt på pensionen än vad arbetsgivaravgiften är för lön. Mellanskillnaden mellan särskild löneskatt och arbetsgivaravgift adderas då istället till den anställdes sparande. För varje 1000 kronor som den anställde sätter in skjuter arbetsgivaren till ytterligare 57,6 kronor (1,0576) till pensionssparandet utefter dagens procentsatser.

Det kan dessutom bli så att den anställde får en lägre beskattning när det väl är dags att ta ut pensionen, än den skatt man betalar för lönen idag, förutsatt inkomstnivå och att skattemodellen är likvärdig med den vi har idag.

Denna sparform är ett bra komplement till den slopade avdragsrätten för privat pensionssparande. Det ger den anställde större avsättningsmöjligheter då det endast är bolagets avdragsrätt man behöver ta hänsyn till.

Tillräckligt hög lön krävs

Det finns några parametrar att förhålla sig till när det blir dags för löneväxling. Den anställdes lön får inte understiga 8,07 inkomstbasbelopp (43 309 kr/månad för 2019) efter löneväxling då det i så fall skulle få påverkan på förmåner i socialförsäkringen, såsom den allmänna pensionen samt sjuk- och föräldrapenningen. 

Det finns även faktorer som kan påverka ifall företaget är kollektivavtalsanslutet eller ej. Om individen omfattas av ITP1 så kan det innebära minskad sjukersättning och minskad pensionsinbetalning eftersom rapportering av lönenivå för individen skiljer sig åt. Det är då viktigt att individen blir kompenserad för detta.

Om ditt företag vill öppna upp möjligheten till löneväxling är det bra att kontakta en försäkringsrådgivare som hjälper till att se över helheten och de faktorer som kan påverka utifrån ert företags specifika situation. På samma sätt är det bra att den anställde tar hjälp av en rådgivare inför att börja löneväxla.

Samtidigt som löneväxling bidrar till en väldigt god sak för den anställdes framtida ekonomi bidrar det dessutom till att företaget blir mer attraktivt genom förstärkta tjänsteförmåner.

Tips för att komma igång:

  • Ta hjälp av en försäkringsrådgivare för att se över ett upplägg för just ert företags specifika behov. 
  • Upprätta en löneväxlingspolicy och ett löneväxlingsavtal för ert företag. 
  •  Säkerställ lönenivå och pensionsupplägg för medarbetaren inför att löneväxling erbjuds.

/Annika Zetterman

Senaste bloggar

Visar 5 av 26 resultat

Så kan du börja arbeta med mångfald på din arbetsplats

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Hur skapar man en arbetsplats där alla kan känna att de kan vara sig själva? Och vilken betydelse kan det ha för affärerna att man gör det?

SWOT - vikten av strategisk analys

Företagsbloggen Företagsbloggen

Axel Bruzelius från Nordea Start-up & Growth bloggar om vikten att utvärdera sitt företags styrkor och svagheter.

Rätt betallösning kan öka din kundnöjdhet

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Dagens kunder vill ha betallösningar som fungerar sömlöst i alla kanaler och det här ställer krav på dig som företagare.

we.trade gör det enklare för dig att göra affärer

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Plattformen som möjliggör digitala och legalt bindande kontrakt, tillgängliga samtidigt för samtliga inblandade parter.

Visar 5 av 26 resultat