we.trade gör det enklare för dig att göra affärer

Urban Ljungblom, expert på Trade Finance.
19-05-16 10:38 | Företagsbloggen | Företag | Företagsbloggen

- Hur brukar belgarna dokumentera sina överenskommelser? 
- Vad heter ’fritt fabrik’ på italienska? 
- Är det sant att fransoser alltid drar på sina betalningar i veckor?
- Finnar måste man väl kunna lita på, eller? 
- Kanske är det lika bra att fortsätta att handla med dem som jag redan känner, istället för att exponera mig för risken att klanta till det i min expansionsiver... eller?

Det finns många orsaker till att företag inte lyckas komma överens när de ska göra affärer med varandra. En del scenarion känner nog de flesta igen. Att säljaren erbjuder för snåla betalningsvillkor utan att köparen har likviditet nog. Eller att köparen begär för lång kredittid för att säljaren ska ha råd att ligga ute med pengarna. Ibland är det i förtroendet det brister och diskussionerna avslutas utan att någondera parten egentligen förstått den andra. Det här är särskilt vanligt i handel över nationsgränserna.

Nordea i Finland och KBC Bank i Belgien har på var sitt håll undersökt och kommit fram till att 60 procent av all gränsöverskridande handel inom EU, regleras med förskottsbetalning. Det borde väl ändå inte vara nödvändigt för handel inom EU där ju varor, tjänster, arbetskraft och kapital skulle få flöda fritt över gränserna?

I Sverige har vi god tillgång till offentlig information om företags status och historia. Det gör det ganska enkelt att skapa sig en uppfattning om sin motpart. Men så snart man passerat riksgränsen blir det mycket svårare. Det finns lösningar som har använts under många år, där banker och företag samarbetar för att överbrygga utmaningar av det här slaget. Dessa har däremot varit dyra och svåradministrerade och främst kommit ifråga för större affärer med parter i utvecklingsländer. Med andra ord inte särskilt gångbara för handel mellan företag som verkar i Europa.

Nu har utvecklingen kommit ikapp och öppnat möjligheterna för samma typ av lösningar på ett bättre, snabbare och billigare sätt. Det utvecklas plattformar där företag, banker och transportörer förs samman för att hantera affärerna på ett effektivt sätt. 

Ett exempel på en sådan plattform är we.trade, som utvecklats av Nordea och ett antal större banker i Europa. Plattformen möjliggör digitala och legalt bindande kontrakt, tillgängliga samtidigt för samtliga inblandade parter. Plattformen säkerställer betalning på förfallodagen och ger tillgång till kontanta medel. En överenskommelse kan även registreras på flera olika europeiska språk i we.trade, beroende på vilket språk respektive användare är mest bekväm med.

Läs mer om hur we.trade fungerar här. Du kan även höra mer om ett case i filmen nedan (obs filmen är på engelska).

/Urban Ljungblom, expert på Trade Finance 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Senaste bloggar

Visar 5 av 26 resultat

Så kan du börja arbeta med mångfald på din arbetsplats

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Hur skapar man en arbetsplats där alla kan känna att de kan vara sig själva? Och vilken betydelse kan det ha för affärerna att man gör det?

SWOT - vikten av strategisk analys

Företagsbloggen Företagsbloggen

Axel Bruzelius från Nordea Start-up & Growth bloggar om vikten att utvärdera sitt företags styrkor och svagheter.

Rätt betallösning kan öka din kundnöjdhet

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Dagens kunder vill ha betallösningar som fungerar sömlöst i alla kanaler och det här ställer krav på dig som företagare.

Löneväxling - bli en attraktiv arbetsgivare till minimal kostnad

Företagsbloggen Företagsbloggen

Löneväxling ger din anställda möjlighet att spara till sin pension och samtidigt minska sin inkomstskatt.

Visar 5 av 26 resultat