Skattejuristen reder ut regeringens stödpaket för företag

Madeleine Åkerman, skattejurist.
20-03-26 9:34 | Företagsbloggen

Nordeas skattejurist Madeleine Åkerman går här igenom vad de nya stödpaketen innebär för företagare och hur du som företagare kan använda stödet. Den här texten kommer uppdateras kontinuerligt. 

Den 25 mars presenterade regeringen ytterligare ett stödpaket för företagare.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter för enskilda näringsidkare föreslår sättas ned under perioden 1 mars och 30 juni 2020. Förslaget innebär att företagen endast kommer att betala ålderspensionsavgift på ersättningen som ges ut under perioden den 1 mars till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad. Arbetsgivaren får därmed en lättnad på maximalt 5 300 kronor per anställd och månad. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att endast ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av övriga egenavgifter och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen är tillfälliga och är tänkta att träda i kraft 6 april.

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt

Reglerna innebär att enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag kan sätta av 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 till en periodiseringsfond upp till ett tak på 1 miljon kronor. Det innebär att många som har betalt preliminärskatt under 2019 kan få tillbaka skatten. För att få tillbaka skatten snabbt kan man begära omprövning av den preliminära inkomstdeklaration för 2019. Det kan man göra fram till halvårsskiftet. Om näringsidkaren bara gör avdraget i den ordinarie inkomstdeklarationen betalas skatten ut som en skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet kommit. Om en näringsidkare redan har lämnas sin ordinarie inkomstdeklaration och vill utnyttja reglerna måste det lämnas in en ny inkomstdeklaration.

Förslaget föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.

Den 16 mars presenterade regeringen ett stödpaket om anstånd med inbetalning av skatter och avgifter i vissa fall. Nordeas skattejurist Madeleine Åkerman går igenom vad det innebär här: 

Enligt nya regler som föreslås börja gälla den 30 mars men tillämpas retroaktivt från 1 januari kan företag begära anstånd med inbetalning av avdragen skatt på lön och arbetsgivaravgifter och moms. Det är viktigt att komma ihåg att anståndsmöjligheten inte omfattar själva redovisningsskyldigheten (inlämning av skattedeklaration) utan är begränsad till att omfatta själva inbetalningen av de nyss nämnda skatterna. Det innebär att om man inte lämnar in skattedeklaration i tid kan man fortfarande påföras förseningsavgifter för sådan förseelse. 

Anstånd med betalning ansöker man om separat genom att skicka in en ansökan till Skatteverket. Det går att få anstånd med högst tre redovisningsperioder vardera under tidsperioden (ska det stå 1 januari?) januari till och med september 2020. Om företaget redovisar moms på kvartalsbasis går det endast att få anstånd för en redovisningsperiod. Moms som redovisas på årsbasis omfattas inte av uppskovet. Anståndet gäller längst i ett år. 

Tänk på att uppskovet kostar. Det kommer att tas ut en kostnadsränta som just nu är 1,25 procent och det kommer även tas ut en månatlig anståndsavgift på 0,3 procent av anståndsbeloppet för varje påbörjad kalendermånad. Räntan och anståndsavgiften är inte skattemässigt avdragsgill, vilket innebär att kostnaden kan motsvarar en skattemässigt avdragsgill ränta på ca 6,6 procent. Den totala kostnaden kan komma att påverkas av hur ränteläget utvecklas. Om företaget har en revisor eller redovisningskonsult är det bra att diskutera vad som är lämpligt för just ert företag med dem.

Senaste bloggar

Visar 5 av 26 resultat

Så kan du börja arbeta med mångfald på din arbetsplats

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Hur skapar man en arbetsplats där alla kan känna att de kan vara sig själva? Och vilken betydelse kan det ha för affärerna att man gör det?

SWOT - vikten av strategisk analys

Företagsbloggen Företagsbloggen

Axel Bruzelius från Nordea Start-up & Growth bloggar om vikten att utvärdera sitt företags styrkor och svagheter.

Rätt betallösning kan öka din kundnöjdhet

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Dagens kunder vill ha betallösningar som fungerar sömlöst i alla kanaler och det här ställer krav på dig som företagare.

we.trade gör det enklare för dig att göra affärer

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Plattformen som möjliggör digitala och legalt bindande kontrakt, tillgängliga samtidigt för samtliga inblandade parter.

Löneväxling - bli en attraktiv arbetsgivare till minimal kostnad

Företagsbloggen Företagsbloggen

Löneväxling ger din anställda möjlighet att spara till sin pension och samtidigt minska sin inkomstskatt.

Visar 5 av 26 resultat