Dämpade löneökningar sätter nya krav på arbetsmiljö

Susanne Spector.
18-04-13 9:49 | Företag | Företagsbloggen | Företagsbloggen

Trots en stark konjunktur i både Sverige och omvärlden är löneökningarna fortfarande dämpade. Detta försvårar för Riksbanken, vars första räntehöjning dröjer. Räkna med låga räntor och dämpad löneutveckling ett bra tag till. Ett begränsat löneutrymme gör att företagen måste locka med andra saker för att rekrytera och behålla sin personal.

Arbetslösheten har fallit rejält sedan finanskrisen inom OECD-länderna, men trots det har löneökningstakten inte växlat upp. Sverige är inget undantag, utan löneökningarna ligger kvar på dämpade nivåer. Låga löneökningar i omvärlden är en viktig förklaring till att inflationen inte tar fart globalt, och till att räntorna är betydligt lägre idag än tidigare.

En förklaring som har förts fram är att arbetsmarknaden i många länder, trots allt lägre arbetslöshet, har relativt mycket lediga resurser. En del som förlorade sina jobb i finanskrisen står helt utanför, och i många länder ökar ofrivillig deltid och tillfälliga anställningar. I Sverige är det tvärtom mot detta – här har andelen undersysselsatta fallit och sysselsättningsgraden är rekordhög. Däremot är löneförväntningarna dämpade även om arbetskraftsbristen inom många branscher är hög. Dessutom är produktivitetstillväxten är lägre än under tidigt 00-tal vilket är två viktiga förklaringar till att lönerna inte växlar upp för svensk del. 

På lång sikt bör löneökningarna i allmänhet motsvara produktivitet plus inflation om inte företagens vinster ska minska. Givet att den potentiella produktiviteten idag ligger kring en procent, är en löneökningstakt på 2,5 procent för 2017 i linje med den långsiktigt hållbara. 

Utan förbättrad produktivitet och med liten möjlighet att föra över kostnadsökningar på sina kunder så finns det mindre utrymme att höja lönerna – även för företag som har svårt att rekrytera. Att löneutrymmet är begränsat innebär också att andra faktorer blir allt viktigare för att kunna rekrytera och behålla sin personal, som exempelvis flexibla arbetstider eller en god arbetsmiljö.

Även om konjunkturen skulle ge skjuts åt lönerna framöver, kommer dessa vara lägre än på tidigare konjunkturtoppar. Det är bra för arbetsmarknaden eftersom fler jobb växer fram – särskilt i en tid då många nyanlända gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Men det blir samtidigt tufft för Riksbanken som får svårare att hålla kvar inflationen på målet. 

I slutet av april är det dags för nästa räntebesked från Riksbanken och den dämpade löneökningstakten är ett av direktionens största orosmoln. Vår bedömning är att nästa räntehöjning dröjer till första halvåret 2019, men om löneökningstakten inte växlar upp kan det dröja längre än så. 

Susanne Spector, senior makroanalytiker 

Senaste bloggar

Visar 5 av 20 resultat

Många nya regler inom skatteområdet för företagare

Företagsbloggen Företagsbloggen

Från den 1 januari 2019 gäller en hel del nya regler inom skatteområdet för företagare.

”Det här kan göra det enklare för företag att trygga sin framgång”

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Nordeas nya koncept för företag kan trygga framtiden på ett enklare sätt.

2018 var ett bra år för företagare

Företagsbloggen Företagsbloggen

Ännu ett år har passerat. Inför ett nytt år kan det vara bra att göra en summering av året som gått för att bättre kunna planera inför det nya året. Ta en st...

Starta eget företag

Företagsbloggen Företagsbloggen

Det här är viktigt att tänka på när du ska starta upp ditt företag eller expandera din verksamhet.

Företagare - glöm inte det här innan året är slut

Företag Företagsbloggen Företagsbloggen

Lista på saker att göra för att de ska hinna registreras innan året är slut.

Visar 5 av 20 resultat