SWOT - vikten av strategisk analys

Axel Bruzelius, head of Start-up & Growth.
19-05-27 16:46 | Företagsbloggen | Företagsbloggen

Företagare behöver fatta hundratals svåra beslut årligen. De som gör detta framgångsrikt vägleds nästan alltid av en tydlig strategi. En väg till att hitta rätt strategi är ett tydligt verktyg för att utvärdera sitt företag, som t.ex. SWOT (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot)-analys.

En del av vårt jobb i Start-up & Growth är att ta kreditbeslut för relativt unga bolag i svåranalyserade branscher. Det gör att vi funderar mycket på vad som särskiljer de bolag som verkligen lyckas. Personligen tror jag att det handlar mycket om att de har god förståelse för vilken position deras bolag och bransch är i, och anpassas sig därefter.

Min kollega Nina nämnde i en tidigare blogg att strategiska verktyg som en SWOT-analys kan vara en bra startpunkt för ett bolag, och vi har också verktyg här. Grunden i en SWOT-analys är att analysera sina inre styrkor och svagheter, för att se hur de matchar möjligheter och hot i omgivningen, för att på så sätt hitta rätt strategic fit. SWOT har sedan sin uppkomst på 60-talet varierat i popularitet, från att vara en del i alla bolags verktygslåda, till att i stort sett dödförklaras. Det finns också en uppsjö av värdiga utmanare, som dock i grunden är relativt lika.

De flesta företagare har säkert någon gång gjort en workshop med SWOT eller annat strategiskt verktyg, men alltför ofta stannar det där. Riktigt framgångsrika bolag tar det däremot ett steg längre. De lever, andas och anpassar sig till sina styrkor, svagheter, möjligheter och hot. De går igenom vad deras fördelar är och hur de bäst kan nyttja dessa i marknaden, och ser över vilka svagheter som behöver överbryggas och hur de kan kompenseras för. Företag som överlevt länge är också experter på att spana efter nya hot och möjligheter.

Hitta bolagets specifika fördelar

De flesta företag dras ju dock med begränsade resurser, både vad gäller analys och möjligheten att förändra sin verksamhet. Självklart vill en företagare gärna ha alla styrkor, inga svagheter och kapitalisera på stora framtida möjligheter, men vad händer när det inte går? I min erfarenhet behöver man inte maxa alla variabler för att lyckas, utan det handlar i stället om att hitta en eller två delar av SWOT där ett bolag sticker ut och verkligen maximera de fördelarna.

Det finns gott om exempel i startup-världen på bolag som har rivstartat endast genom att vara snabba med att se en möjlighet i marknaden. Detta har lett till god tillväxt och investeringar som har använts för att överbrygga svagheter och skapa konkurrenskraftiga styrkor. På samma sätt kan bolag med en överlägsen styrka överkomma både svagheter och hot. Tänk på hur populära bagerier kan ha långa köer trots överpriser och brist på sittplatser för att de har exceptionellt gott bröd.

En del företag lyckas alldeles utmärkt med en relativt alldaglig produkt genom att undvika att ha några direkta svagheter, tänk t.ex. på bra lågprishotell.  Det finns med andra ord många olika sätt att driva ett framgångsrikt företag, och det är svårt att maxa en strategisk-analys, men att göra den, och veta vad som gör eller ska göra ens företag framgångsrikt rekommenderas varmt.

Några andra tips för att använda strategiska verktyg som SWOT-analys

• Gör en analys och utvärdera ditt bolag kontinuerligt.

• Stanna vid ett verktyg en tid. Det är viktigt att alla som bidrar till analysen hinner bekanta sig med verktyget och att ni får en samsyn.

• Var noga med att förstå rätt marknad. Finns alla potentiella hot just bland dina konkurrenter, eller finns det hot från andra branscher? Hur är det med möjligheterna?

• Hitta ett verktyg som passar just dig. Kanske är det klassisk SWOT, kanske något från den senaste heta flygplatsboken, eller ditt helt egenbyggda verktyg. Vilken modell du väljer är inte det centrala, men gör en strategisk analys!

/Axel Bruzelius, Start-up & Growth

Senaste bloggar

Visar 5 av 26 resultat

Så kan du börja arbeta med mångfald på din arbetsplats

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Hur skapar man en arbetsplats där alla kan känna att de kan vara sig själva? Och vilken betydelse kan det ha för affärerna att man gör det?

Rätt betallösning kan öka din kundnöjdhet

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Dagens kunder vill ha betallösningar som fungerar sömlöst i alla kanaler och det här ställer krav på dig som företagare.

we.trade gör det enklare för dig att göra affärer

Företagsbloggen Företag Företagsbloggen

Plattformen som möjliggör digitala och legalt bindande kontrakt, tillgängliga samtidigt för samtliga inblandade parter.

Löneväxling - bli en attraktiv arbetsgivare till minimal kostnad

Företagsbloggen Företagsbloggen

Löneväxling ger din anställda möjlighet att spara till sin pension och samtidigt minska sin inkomstskatt.

Visar 5 av 26 resultat