Studenten – härligt men dyrt

14-05-22 10:57 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Studentdagen är en viktig dag i livet, kanske är det den som på allvar markerar övergången mellan barndomen och att vara vuxen. Studentfirandet som helhet är något som kan komma att kosta mycket pengar och det gäller att se över sina utgifter. Gör en lista över  alla kostnader, och prioritera sedan utifrån den, se vad som är nödvändigt och kul att lägga pengar på, och vad man helt kan hoppa över.

Exempel på utgifter är bland annat för studentmössa, kläder, del i studentflak, fester, presenter och liknande. Vad tillåter din ekonomi?

Här är ett kostnadsexempel från en av vårens studenter, boende i storstad. Observera att det endast är ett exempel som inte är heltäckande och att det finns många andra sätt att fira sin student på. I dessa kostnader är inte heller medräknad den studentmottagning som många ordnar hemma, inte heller studentskylt, studentfoto och liknande. Det är viktigt att man inte dras med och känner en press att kosta på sådant som ekonomin egentligen inte tillåter.  Ett sätt att hålla nere kostnader är att köpa kläder second hand, eller låna av varandra. Gå ihop om fester och ordna en studentmottagning tillsammans med kompisarna så blir det billigare.

Studentpresenter är också en utgift att räkna med.

I en undersökning från 2011 tog vi reda på hur mycket man ger i studentpresent, och det är inte troligt att den summan har gått ner idag, så vi kan utgå från att de beloppen fortfarande står sig.

Vi frågade hur mycket man ger till den egna studenten, men också till barnbarn och släktingars och vänners barn. När man själv har en student, brukar det innebära att man också uppvaktar andra studenter som finns i bekantskapskretsen. Totalt sett ger vi studentpresenter för minst 2,3 miljarder kronor. Den genomsnittliga studentpresenten till egna barn ligger på närmare 2 000 kronor.

Om vi antar att en student får 10 presenter, kan det sammanlagda värdet uppgå till minst 7 000 kronor, varav en hel del kan utgöras av penninggåvor. Det är vanligt att man väljer att ge pengar i studentpresent. Var tredje förälder föredrar att ge pengar och 40 procent av far-och morföräldrar ger också pengar. Det är säkert mycket välkommet för den nybakade studenten att få pengar i present.

Latest blog posts from Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Så håller du din julbudget

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Många svenskar planerar att lägga mindre pengar på julen i år. Men kommer de att lyckas?

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Nya amorteringsförslaget – vad är nytt?

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson kommenterar det nya förslaget om skärpta amorteringsregler.

Dela bil? Kanske bättre än du tror

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Med delningsekonomi menar man att vi delar, lånar, hyr och byter saker och tjänster med varandra istället för att vi var och en köper in varan eller tjänsten...

Så blir du ekonomiskt oberoende

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Många av oss bär på en dröm om att vara ekonomiskt oberoende, att inte behöva jobba fem dagar i veckan utan att vara fri – men ändå ha en god och trygg ekonomi.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Har du råd med en räntehöjning?

Privatekonomi Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Räkna på dina bolån – vad kostar en räntehöjning?