Hur påverkar vinstskatten flyttplanerna?

14-05-28 9:12 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Som villaägare kan man inte undgå att höra talas om de så kallade flyttskatterna och hur de förmodas påverka vårt boende, och då framförallt om vi väljer att överhuvudtaget flytta eller om vi avstår från det. När man säljer sin bostad är det särskilt frågan om hur man ska göra med den vinst som kan uppstå, som ger upphov till bryderier. På den vinst som räknas fram vid en försäljning, ska man betala skatt med 22 procent, och/eller begära uppskov med hela eller delar av skattebetalningen.

På skatteverket.se finns möjlighet att göra beräkningar för att se hur stor vinstskatten blir.

Fastighetsmäklarens provision och andra avdragsgilla försäljningskostnader, till exempel advokatkostnader och homestaging (d v s kostnader för att göra bostaden så attraktiv som möjligt för tänkbara köpare).

Om du köper en annan bostad, en ersättningsbostad där du bosätter dig, kan du få uppskov med att betala skatt på den vinst som uppstod då du sålde ditt föregående boende. Uppskov kan beviljas på vinst upp till 1 450 000 kronor, under förutsättning att ersättningsbostaden är dyrare än ursprungsbostaden - annars minskas uppskovsbeloppet. På vinst därutöver måste du betala vinstskatten direkt. På det belopp som du får uppskov med ska du betala en årlig schablonavgift som är 0,5 procent på hela uppskovsbeloppet. Du betalar denna avgift varje år så länge du har kvar uppskovet. Beroende på ränteläget kan det ibland vara bättre att ta ett lån för att betala av hela vinstskatten, än att begära uppskov och betala den årliga avgiften på det.

Många upplever att det blir ”dyrt” att flytta om man bott länge i sin bostad samtidigt som värdet stigit kraftigt. Uppskovsbeloppet kanske inte räcker till, utan det blir en kombination av uppskov med årlig schablonbeskattning samtidigt som man ska betala vinstskatt på det överskjutande vinstbeloppet. Den nya bostad man önskar köpa befinner sig ofta i samma höga prisläge som den förra bostaden. Det kan innebära nya kostsamma bolån i en utsträckning man inte hade tänkt sig.

Resultatet kan istället bli att man väljer att bo kvar i en onödigt stor bostad, vilket i sin tur kan bidra till en sämre rörlighet på bostadsmarknaden. Om du har planer på att flytta, gör först en noggrann kalkyl på både försäljning och inköp av ny bostad. Det handlar om din totala ekonomiska situation, nu och framöver, i kombination med vilken livsstil du vill ha. Diskutera med din bank, se över ditt sparande och gör en ny planering.

Som villaägare kan man inte undgå att höra talas om de så kallade flyttskatterna och hur de förmodas påverka vårt boende, och då framförallt om vi väljer att överhuvudtaget flytta eller om vi avstår från det.  När man säljer sin bostad är det särskilt frågan om hur man ska göra med den vinst som kan uppstå, som ger upphov till bryderier. På den vinst som räknas fram vid en försäljning, ska man betala skatt med 22 procent, och/eller begära uppskov med hela eller delar av skattebetalningen.

Latest blog posts from Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Ingelas expertsvar på era frågor

Boende och boräntor Privatekonomi Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Fråga mig om privatekonomi, lyxfällor och pengar

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela svarar på dina frågor

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Tips för dig som ännu inte deklarerat

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Privatekonomens tips för deklarationen

Bolånare oroar sig mer för grannens boendeekonomi än sin egen

Boende och boräntor Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Det visa vår senaste boendebarometer.

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Vårbudgeten - så kan den påverka dig

Sparande och pension Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson berättar kort om vårbudgeten