Hur och när ska man spara till barnen?

14-03-05 9:15 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Från och med 1 mars gäller nya regler för utbetalning av barnbidraget för de barn som föds eller adopteras efter detta datum. Barnbidraget kommer i dessa fall med automatik att delas lika mellan föräldrar som har gemensam vårdnad. I praktiken innebär det att föräldrarna får 525 kronor var per barn och månad.

En del föräldrar har ambitionen att redan från födseln spara hela eller delar av barnbidraget och det är också många som har frågor kring barnsparande. Vi vill gärna stötta våra barn och barnbarn ekonomiskt. Men jag vet att en del småbarnsföräldrar också känner stress inför tanken på att spara till sina barn, en känsla som jag skulle vilja undanröja. Under småbarnsåren är det mycket som ska klaras av, inte minst ekonomin här och nu. Det viktigaste är att familjen har en bra ekonomisk grund att stå på, först därefter kan man börja fundera på att också ha ett sparande öronmärkt för barnen.

Idag när vi inte har någon gåvoskatt, kan föräldrar när som helst ge av sina egna sparmedel till sina barn, vare sig de är omyndiga eller inte. Tänk ändå noga igenom en sådan gåva, då den inte går att ta tillbaka när den väl är överlämnad. Detta gäller även om barnen är omyndiga. En vanlig missuppfattning bland föräldrar är att man ändå har tillgång till pengarna, men så är alltså inte fallet. Uttag får göras, men bara för utgifter som direkt är för barnets räkning. Föräldrarna kan alltså inte själva använda barnets pengar eller använda dem för att täcka familjens utgifter. Däremot har barnet så fort det fyller 18 år full frihet att disponera sina egna pengar.

Ska vi spara på barnets konto eller på eget konto?

Om man sparar i barnets namn, på barnets konto, blir sparandet tillgängligt för barnet på 18-årsdagen. Sparande är inte tillgängligt för föräldrarna. Om man istället sparar i eget namn behåller man inflytandet över när och hur pengarna ska användas.

Vilken typ av sparande ska man välja?

Eftersom sparande ofta sker på lång sikt, 18-20 år, kan man välja en något högre risk än vad ett räntesparande skulle ge. En kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto kan vara ett bra och mer skattegynnat val av sparform. Det ger möjlighet att spara i eget namn och ha fortsatt kontroll på pengarna med barnet som förmånstagare, samtidigt som man då också kan bestämma tidpunkten när pengarna ska utbetalas. Det finns en viss befogad oro för att 18-årsdagen inte alltid är den mest lämpliga dagen för en större utbetalning.

Om man har en kortare spartid i tankarna, hur bör man tänka då?

Då är det lämpligt att välja en mer trygg och stabil placering, till exempel räntefonder, sparkonton och liknande. Även då bör sparandet ske i förälderns namn för att ge möjlighet att disponera pengarna när det behövs.

Latest blog posts from Ingela Gabrielsson

Sluta med köpkaffe - så räcker pengarna till en resa

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

De små inköpen du gör varje dag är dyrare än du tror.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Spartips som hjälper dig leva sparsamt

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Tips som kan hjälpa dig få koll på pengarna efter semestern.

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Se upp för dyra fällor i dina nyårslöften

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson ger dig tips om vad du ska tänka på inför nyårsafton

Boräntan förblir låg – passa på att trygga din ekonomi

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Nära varannan svensk som äger sitt boende har inte räknat ut vad en höjning av bolåneräntan skulle kosta.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Pensionsåldern höjs nu - har du koll?

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Pensionsåldrarna justeras uppåt i flera steg. Här är en kort beskrivning av förslaget: