“Kvinnor bör tänka mer på sig själva”

15-03-05 11:09 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Åtminstone minst en gång om året. Varför inte i samband med Internationella Kvinnodagen?

 Anledningen till att jag anser att vi bör tänka mer på oss själva är de ekonomiska frågor som jag svarar på i olika sammanhang, och som ofta handlar om hur ekonomin ska skötas när man går från en till två personer i hushållet. Nu tänker jag faktiskt i första hand på de som är lite äldre och som många gånger levt i en relation tidigare men som nu står i begrepp att flytta in hos en ny partner. Då uppstår frågan hur mycket den som flyttar in ( i frågeställningen en kvinna) ska bidra med till bostadskostnad, underhållskostnader, hushållspengar med flera utgifter.

Utifrån det sätt som frågorna ställs på anar jag att kraven från den som redan har bostaden ofta är alltför höga. Det ska i den bästa av världar inte syfta till att någon ska ”tjäna på affären” om jag får uttrycka mig så! Det är mycket viktigt att man går in i detta som så ekonomiskt jämbördiga parter som möjligt.

Lägg romantiken åt sidan för en stund och se den krassa verkligheten som den faktiskt är och planera utifrån den. Här är några goda råd på vägen för ett lyckat förhållande:

 •Våga prata om pengar medan kärleken är ny. Stå på dig!

 •Undvik ekonomisk otrohet, var ärliga och bygg förtroende. Var tionde av alla par döljer ibland inköp för partnern eller ljuger om priset.

 •Den ekonomiska fördelningen av inkomster och utgifter ska kännas rättvis för båda parter. Känns det inte bra- ta upp det. Rättvisa stärker kärleken.

 •Ha alltid ett eget sparande för egen självständighet och trygghet.

 •Se till att vara försäkrad för bådas del. Vi har lättare att försäkra våra saker än oss själva.

 •Sambor ärver inte varandra och det kanske passar bra när man går in i en relation senare i livet. Eller är det tvärtom? Det beror på vem som äger vad, om det finns barn med flera frågor

 •Lös det genom att skriva testamente!

 •Är du anställd, egenföretagare eller pensionär? Samhällsskyddet är olika utformat beroende på till vilken grupp du hör. Ta reda på vad som gäller för dig och vad du behöver göra för att skydda dig.

Lycka till och njut av livet!

Latest blog posts from Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Pensionsåldern höjs nu - har du koll?

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Pensionsåldrarna justeras uppåt i flera steg. Här är en kort beskrivning av förslaget:

Vad händer om din bostad tappar i värde?

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Privatekonom Ingela Gabrielsson går igenom vad som händer om bostadens värde sjunker.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Så håller du din julbudget

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Många svenskar planerar att lägga mindre pengar på julen i år. Men kommer de att lyckas?

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Nya amorteringsförslaget – vad är nytt?

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson kommenterar det nya förslaget om skärpta amorteringsregler.

Dela bil? Kanske bättre än du tror

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Med delningsekonomi menar man att vi delar, lånar, hyr och byter saker och tjänster med varandra istället för att vi var och en köper in varan eller tjänsten...