Så kan du spara på din boränta

15-09-09 8:19 | Privatekonomi | Boende och boräntor | Ingela Gabrielsson

Riksbanken lämnade vid sitt senaste sammanträde reporäntan oförändrad, på - 0,35 procent. Vi kan troligtvis räkna med låga räntor ännu en tid framöver, åtminstone till nästa sommar. Det finns dock flera olika frågor att ta ställning till i kölvattnet av låga boräntor.

Vilken ränta passar dig bäst?
Ska man välja rörlig eller bunden ränta? Allt verkar peka mot att man ska välja rörlig ränta, (den rörliga räntan är bunden tre månader i taget), då den ligger lägst. Men med den rörliga räntan följer en osäkerhet om vad dina lån kommer att kosta över tid. Beslutet måste fattas mot bakgrund av din egen ekonomi. Har du stora lån och vet med dig att du är högt belånad, kan det vara tryggare att välja en bunden ränta så att du vet exakt vad ditt lån kostar dig. Fördelen med att välja rörlig ränta är att du enklare dels kan ändra till bunden ränta, dels kan lösa lånet utan att det kostar något extra. Om du inte är högt belånad och har marginaler i din ekonomi, kan du dra nytta av den rörliga räntan. Ett sätt att hitta en vettig balans i boendeekonomin är att dela upp lånet så att man kan välja rörlig ränta för en del, och bunden ränta för en annan. Många banker erbjuder också bolån med räntetak där man väljer rörlig ränta men med en förutbestämd maxnivå som räntan inte får överstiga. Det kan liknas vid en försäkring mot stigande räntor där man betalar en premie för att få räntetaket. Det finns helt enkelt fler lösningar på frågan om rörlig eller bunden ränta!  

Bygg upp en ekonomisk krockkudde
Genom att passa på att spara hela eller en del av mellanskillnaden mellan dagens låga ränta och en tänkt högre nivå kan du bygga upp en ekonomisk krockkudde. Den kan komma väl till pass såväl i ett högre ränteläge som med tanke på de nya amorteringsregler som för närvarande diskuteras. Har du möjlighet skulle jag rekommendera att du delar upp sparandet så att en del går till amortering och en del till buffertsparande. Här ser du ett exempel på vad en räntehöjning kan komma att kosta per månad.

Exempel på högre ränta
Skillnaden i kostnader för ett lån på tre miljoner kronor, med en räntenivå på 2 % och en ny räntenivå på t ex 5 % är cirka 5 000 kronor per månad (efter ränteavdrag). För ett lån på 5 miljoner kronor skulle det bli motsvarande nära 9 000 kronor mer per månad.

Hur skulle det bli för dig? Prata med din bank om hur du bäst kan gardera dig ekonomiskt för ökade boendekostnader. 

Latest blog posts from Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Tips för dig som ännu inte deklarerat

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Privatekonomens tips för deklarationen

Bolånare oroar sig mer för grannens boendeekonomi än sin egen

Boende och boräntor Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Det visa vår senaste boendebarometer.

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Vårbudgeten - så kan den påverka dig

Sparande och pension Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson berättar kort om vårbudgeten

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Nu är det Money Week – lär dig mer om din privatekonomi

Samhällsansvar Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Ingela bloggar om hennes lärdomar under Money Week