Pensionärerna kan bli höstbudgetens vinnare

15-09-21 12:44 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Idag avlämnas bugetpropositionen som innehåller förslag för hur den ekonomiska politiken ska föras nästa år. De flesta förslagen är kända sedan tidigare. 

Alla som har ett jobb med en inkomst över 50 000 kronor per månad, kommer att betala mer skatt nästa år. Det sker genom en avtrappning av jobbskatteavdraget. Vid en månadsinkomst på 60 000 kronor minskas avdraget med cirka 250 kronor, och vid 75 000 kronor per månad minskas avdraget med cirka 750 kronor per månad. 

Det blir dyrare att köra bil då bensin- och dieselskatterna höjs med runt 50 öre per liter. ROT-avdraget begränsas till ett avdrag på 30 % istället för nuvarande 50 % och för RUT-avdrag sätts ett tak på 25 000 kronor. 

En grupp kan se ljusare på sin privatekonomi och det är pensionärerna. Det finns flera olika anledningar till det. Samtidigt finns det en hake här!  

De olika basbeloppen sänks respektive höjs. Å ena sidan sänks garantipensionen något på grund av att prisbasbeloppet sänks nästa år.  Å andra sidan höjs inkomstpensionerna på grund av att inkomstbasbeloppet höjs. Till detta kommer att bostadstillägget till pensionärer precis har höjts med cirka 100 kronor per månad.

Budgetförslagens påverkan
Det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 65 år höjs. För en ensamstående pensionär med garantipension kan det bli cirka 275 kronor mer per månad, om man räknar in det höjda bostadstillägget, sänkningen av garantipensionen samt den sänkta skatten.

Pensionärer som istället har inkomstpension, får en ökning av sin pension på grund av höjningen av inkomstbasbeloppet. Till detta ska läggas ett förhöjt grundavdrag som gör ytterligare max 275 kronor per månad. Det kan bli en förbättring med 575 kronor per månad nästa år.

Nu till haken
Här måste jag ändå blanda lite smolk i mjölken. Regering vill höja taket för maxtaxan i hemtjänsten. Det blir kommunerna som själva får avgöra om man vill höja taket eller inte. Men samtidigt kommer statsbidraget att minska i motsvarande mån. Någonstans måste kompensationen ske. Blir det pensionärerna som får ta smällen eller tas den ut via kommunalskatten? 

Övrigt
Det finns många fler delar i budgeten som kan komma att påverka vår privatekonomi. Det får jag återkomma till i kommande bloggar. Jag vill ändå här påminna om att avdraget för privat pensionssparande tas bort. Det är bra om du stuvar om i ditt sparande med tanke på detta! 

Senaste blogginlägg från Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Pensionsåldern höjs nu - har du koll?

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Pensionsåldrarna justeras uppåt i flera steg. Här är en kort beskrivning av förslaget:

Vad händer om din bostad tappar i värde?

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Privatekonom Ingela Gabrielsson går igenom vad som händer om bostadens värde sjunker.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Så håller du din julbudget

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Många svenskar planerar att lägga mindre pengar på julen i år. Men kommer de att lyckas?

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Nya amorteringsförslaget – vad är nytt?

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson kommenterar det nya förslaget om skärpta amorteringsregler.

Dela bil? Kanske bättre än du tror

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Med delningsekonomi menar man att vi delar, lånar, hyr och byter saker och tjänster med varandra istället för att vi var och en köper in varan eller tjänsten...