Får du mer eller mindre pengar över nästa år?

15-12-15 14:40 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Nyligen har riksdagen beslutat om den ekonomi som ska gälla för 2016.I stora drag stämmer den bra med det förslag som man lade fram tidigare i höstas. 

Vad passar in på dig, dina inkomster och dina vanor?
Din egen situation avgör ekonomin, till exempel om du arbetar, är pensionär, har föräldrapenning eller är sjukskriven. Till detta kommer andra faktorer, såsom hur du sparar, om du kör bil, har städhjälp, eller planerar att renovera din bostad. Man får helt enkelt lägga till och dra ifrån för att få en samlad bild. 

Plus i plånboken
• Pensionärer med inkomster mellan 10 000 och 20 000 kronor får som mest en skattesänkning på 250 kronor. Samtidigt räknas inkomst- och tilläggspensionen upp och ger cirka 340 kronor mer i månaden.

• Långtidssjukskrivna får fortsatt sjukpenning då den bortre gränsen i sjukförsäkringen tas bort.

• Barn och ungdomar under 18 år får gratis medicin.

• Föräldralediga som har lägsta föräldrapenning får en höjning från 225 till 250 kronor per dag.

Minus i plånboken
• De som tjänar från 50 000 kronor per månad får se jobbskatteavdraget minska genom avtrappning. Vid en månadsinkomst på 60 000 kronor sjunker avdraget med cirka 250 kronor per månad.

• Statlig skatt börjar tas ut vid en månadsinkomst på 38 000 kronor då gränsen för när statlig skatt börjar tas ut, inte räknas upp nästa år.

• Bilförare får betala mer för bensin och diesel. För den som kör 1 000 mil per år kan kostnaden öka med cirka 350 kronor.

• Hemtjänsten kan bli dyrare då maxtaket höjs med upp till 2 500 kronor per år.

• Sparare får inte längre avdrag för privat pensionssparande. Har du ett sådant sparande bör du avsluta det i år, och starta upp ett nytt sparande till din pension, förslagsvis i en kapitalförsäkring eller en ISK.

• De som sparar i kapitalförsäkring eller ett Investeringssparkonto får höjd schablonskatt, där schablonintäkten multipliceras med som lägst 1,25 % av kapitalunderlaget. På ett sparkapital på 100 000 kronor höjs skatten med 100 kr.

• Att renovera blir dyrare då ROT-avdraget sänks från 50 % till 30 % av arbetskostnaden. En renovering för 50 000 kronor kommer att kosta 10 000 kr mer.

• RUT-avdraget sänks så att taket, det vill säga det maximala avdraget per år, går vid 25 000 kronor för alla under 65 år.

Det främsta tipset
För att förstå hur de olika ändringarna kommer att påverka dig är topptipset att jämföra ditt löne/pensionsbesked i december med det som du får i januari och se om och i så fall hur stor skillnad det är. Till detta kan du lägga sådant som utifrån dina egna vanor också påverkas, till exempel bensinkostnad, hemtjänst eller annat som du brukar göra.  Behöver du förändra något? Prata med din bank om vilka förbättringar du skulle kunna göra i din ekonomi.

Senaste blogginlägg av Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Pensionsåldern höjs nu - har du koll?

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Pensionsåldrarna justeras uppåt i flera steg. Här är en kort beskrivning av förslaget:

Vad händer om din bostad tappar i värde?

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Privatekonom Ingela Gabrielsson går igenom vad som händer om bostadens värde sjunker.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Så håller du din julbudget

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Många svenskar planerar att lägga mindre pengar på julen i år. Men kommer de att lyckas?

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Nya amorteringsförslaget – vad är nytt?

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson kommenterar det nya förslaget om skärpta amorteringsregler.

Dela bil? Kanske bättre än du tror

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Med delningsekonomi menar man att vi delar, lånar, hyr och byter saker och tjänster med varandra istället för att vi var och en köper in varan eller tjänsten...