Vi blir bättre på matematik – kan bli ett lyft för privatekonomin

16-12-06 13:19 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

I förra veckan kunde vi ta del av glädjande resultat för våra skolbarn där både de som går i fjärde klass och i åttonde klass blivit duktigare i matematik, enligt den så kallade Timss-undersökningen. Det är ett internationellt kunskapstest som genomförs vart fjärde år i 57 länder och testet omfattar närmare 600 000 elever. I dag kan vi dessutom följa upp det med resultatet från den senaste PISA-mätningen, som mäter kunskaperna i matematik och naturvetenskap hos 15-åringar. Även i den mätningen förbättrar de unga genomgående sina resultat i matematik. De båda mätningarna görs inte på samma sätt och ska därför inte direkt jämföras. Men resultaten pekar i samma positiva riktning!

Komplettera med privatekonomi

En fråga som ligger mig varmt om hjärtat är att vi vuxna måste ta vårt ansvar och ge våra unga en stadig grund att stå på. Med det menar jag att vi ska ge våra barn regelbunden fickpeng och i samband med det prata om vad den kan användas till, hur man kan spara och andra enkla tips. Det finns också flera bra appar om ekonomi och vi kan gärna introducera både eget bankkort och mobilbank för våra barn, allt utifrån barnets mognad. Våra barn och unga är redan så pass digitala så det är nog självklart för dem att det är så man sköter sin ekonomi – med digitala verktyg och hjälpmedel. Genom att vi gör barnen delaktiga i ekonomiska frågor så visar vi samtidigt att vi litar på dem. Att som barn och ungdom få ett förtroende och känna att de vuxna litar på en gör att man växer med uppgiften! Med goda matematiska kunskaper från skolan i bakfickan dessutom, kan vi skapa goda förutsättningar för våra unga att hantera pengar.

Nordea stöttar de unga

Vi anser att det är mycket viktigt att hjälpa våra unga på vägen mot en stabil och bra privatekonomi. Vi har ett eget program ”Ekonomipejl”, där vi från banken erbjuder oss att komma ut i skolorna och hålla kostnadsfria lektioner i privatekonomi för eleverna, något som är mycket uppskattat.  Nästa år, i mars (27- 31 mars) kommer vi för andra året i rad att medverka i Money Week, en vecka då många banker och andra finansiella aktörer arbetar extra intensivt med att sprida privatekonomiska kunskaper till barn och unga. Vi är alla överens om hur viktigt det är att tidigt i livet förstå hur man genom att hushålla, spara och planera kan undvika att dra på sig onödiga skulder.

Läs mer om vårt program ”Ekonomipejl”.

Senaste bloggar Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Nya amorteringsförslaget – vad är nytt?

Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Ingela Gabrielsson kommenterar det nya förslaget om skärpta amorteringsregler.

Dela bil? Kanske bättre än du tror

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Med delningsekonomi menar man att vi delar, lånar, hyr och byter saker och tjänster med varandra istället för att vi var och en köper in varan eller tjänsten...

Så blir du ekonomiskt oberoende

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Många av oss bär på en dröm om att vara ekonomiskt oberoende, att inte behöva jobba fem dagar i veckan utan att vara fri – men ändå ha en god och trygg ekonomi.

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Har du råd med en räntehöjning?

Privatekonomi Boende och boräntor Ingela Gabrielsson

Räkna på dina bolån – vad kostar en räntehöjning?

Ingela Gabrielssons blogg om privatekonomi

Tjänstepensionen i 4 steg - så funkar det

Sparande och pension Sparande och pension Ingela Gabrielsson

I dag - 27 september - firar vi Tjänstepensionen dag!