Oro på börsen – passa på att maxa ditt sparande

Ingela Gabrielsson Privatekonomi
Ingela Gabrielsson, privatekonom
18-10-11 13:35 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Varför är det plötsligt oroligt på världens börser med fallande börskurser? Det börjar i USA och Asien och sprider sig också till vår del av världen.

Det finns flera skäl, bland annat att de amerikanska räntorna stigit på sista tiden, samtidigt som det pågår ett handelskrig mellan USA och Kina. Till detta kommer frågan om Brexit. Sverige är ett litet och öppet land som påverkas av det som händer runt om i världen. Här hemma går vi in i en rapportperiod där våra bolag ska visa om man lever upp till förväntningarna eller inte. Allt detta sammanlagt skapar en nervositet som tynger ner börskurserna.

Innebär det här att vi nu ska bli oroliga för vårt sparande? Ska vi agera på något sätt och i så fall hur?

Det är viktigt att bevara sitt lugn och sitt fokus. Här är några tips som säkrar din ekonomi:

• Se över ditt eget sparande och hur det är fördelat. Stämmer det med din plan för sparandet på kort och lång sikt?

• Om du inte har en plan för ditt sparande – gör en nu!

• Om du har allt i ett buffertsparande behöver du sprida ut det så att du också har ett långsiktigt sparande. Ett perfekt tillfälle att börja ett fondsparande är just när börsen står lägre.

• Om du redan har en fördelning mellan kortsiktigt och långsiktigt sparande, stämmer den aktuella fördelningen med den som du har planerat? Om inte, passa på att fördela om den efter din livssituation och dina mål idag.

• Ta det lugnt och gör inget förhastat med ditt sparande. Tala med din bank om du känner dig orolig.

• Följ med i utvecklingen och tänk långsiktigt. Placera inte pengar du behöver de närmaste åren på börsen.

• Räkna inte med att göra klipp på börsen.  Satsa på ett sparande som gör att du sover lugnt på natten. 

Senaste blogginlägg

Visar 5 av 342 resultat

5 tips på hur partners kan samsas om ekonomi

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson ger råd kring hur par ska agera kring ekonomin för att den inte ska bli ett skäl till splittring.

Ingela Gabrielsson

Inte försent att pensionsspara runt de 60

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar om vikten av att spara till sin pension - oavsett när man börjar.

Marknadssyn: Dominoeffekter

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Nordea's investeringsstrateger har publicerat sin strategi för hur de anser att tillgångar bör allokeras under februari 2019.

Många nya regler inom skatteområdet för företagare

Företagsbloggen Företagsbloggen

Från den 1 januari 2019 gäller en hel del nya regler inom skatteområdet för företagare.

Ingela Gabrielsson privatekonom

Tänker du ändra dina konsumtionsvanor i år?

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar om trenden att ändra sina konsumtionsvanor.

Visar 5 av 342 resultat