Tipsen som kan få er att sluta bråka om pengar

18-02-13 12:45 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Ekonomin är ofta en av huvudanledningarna till att par går skilda vägar. Prata istället med varandra och bestäm hur ni ska fördela den gemensamma ekonomin mellan er. För alla bonusfamiljer är det ännu viktigare att hitta nivån för barnens ekonomiska standard. 

Ekonomitips som kan rädda kärleken

  • Vikta ekonomin mellan er utifrån inkomster, barn, egna och gemensamma, ägande av bostaden och så vidare. Den som har den största inkomsten, eller barn med sig i boet ska också betala mer av de gemensamma utgifterna. Den som tjänar till exempel 55 % av de sammanlagda inkomsterna betalar 55 % av de sammanlagda hushållskostnaderna.
  • Låt alltså hushållsekonomin vara en gemensam ekonomi där var och en bidrar utifrån inkomst och andra omständigheter. Utöver den ska båda kunna ha ett eget sparande. 
  • Det är inte självklart att äga en bostad med hälften var. Fördela ägandet i proportion till hur mycket var och en går in med. Den som äger till exempel 60 % kan då också stå för 60 % av kostnader för värdehöjande reparationer. Sambor bör skriva samboavtal om att vid en separation går man ur bostaden med samma procentandel som man gick in.
  • En generös inställning till varandra är den rätta grädden på moset. Undvik att bråka om småsaker. 
  • Ge barnen regelbunden vecko-eller månadspeng och bestäm vad det ska räcka till. Finns det jämnåriga bonusbarn är det klokt att ge dom veckopeng på liknande nivå och helst också vad gäller andra prylar och intressen. Någon helt absolut rättvisa finns dock inte och kan även det vara en lärdom.
  • Skaffa bra banktjänster och utnyttja de digitala lösningar som finns, via appar, Swish och med Mobilt BankID så blir ekonomin mer enkel att sköta och ha koll på.

Senaste blogginlägg av Ingela Gabrielsson

Bli fri från ditt dåliga pensions-samvete

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Vi är många som känner någon slags dåligt samvete för vår pension, visar Nordeas nya pensionsundersökning.

Från molnfri himmel till börsfrossa

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn bloggar kring om det finns fog för svängningen i sentimentet på marknaden

Ingela Gabrielsson Privatekonomi

Bli inte bostadsstressad inför nya amorteringsregler

Boende och boräntor Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Den 1 mars får vi nya skärpta amorteringsregler.

Marknadssyn: Njut av resan

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn presenterar allokeringsstrategin för februari och gör en förändring på räntesidan