När en anhörig går bort - sju saker att tänka på

Ingela Gabrielsson, privatekonom
18-11-01 15:04 | Privatekonomi | Ingela Gabrielsson

Så här i Allhelgonatid brukar vi tända ljus på kyrkogårdar för att minnas våra nära och kära som har gått bort. Seden att tända ljus vid gravar började i städerna i slutet på 1800-talet men då tände man ljus främst vid döda barns gravar. Efter andra världskriget spred sig seden med ljus på gravar vid Allhelgona även till andra grupper.

När en närstående går bort lämnas de anhöriga kvar med sin sorg och förvirring. Mitt i detta känslokaos tvingas de även att hantera en hel del praktiska frågor. Det här är självfallet jobbigt och då kan det vara skönt att få hjälp med praktiska råd om vad som måste göras.

Här har jag samlat sju punkter att tänka på som kan underlätta för dig som ska ta dig igenom perioden efter att någon närstående gått bort:

• Du behöver beställa ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Dödsfallsintyget visar datum för dödsfallet och vilka som är efterlevande. Det här intyget behöver dödsbodelägarna i kontakten med olika myndigheter och banker för att kunna företräda den avlidne.

• Du behöver även kontakta din avlidna släktings bank och begära kontoutdrag från samtliga konton inklusive försäkringar. De här utdragen behövs för att kunna göra en bouppteckning. Tänk på att din släkting kan ha varit kund i flera banker och försäkringsbolag.

• Tänk på att från och med att din anhöriga gått bort, är dennas konton inte tillgängliga för annat än att betala löpande räkningar samt räntor och amorteringar som belastar dödsboet. För att skydda tillgångarna i dödsboet är det i princip inte möjligt att röra kvarlåtenskapen förrän en bouppteckning har upprättats. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes alla tillgångar och skulder, och är grunden för arvsskiftet.

• Tänk också på att räkningar, abonnemang och liknande som betalas genom autogiro samt tidigare registrerade betalningar och automatiska överföringar fortsätter så länge någon av dödsbodelägarna inte kontaktar banken och stoppar dem.

• Om din släkting har haft prenumerationer, abonnemang och liknande ligger det på dig att säga upp dem.

• Ta hand om post och dokument som skickas till din bortgångne anhöriges adress och spara allt till bouppteckningen.

• Stressa inte med begravningen utan ta processen i den takt som känns bäst för er anhöriga. Då hinner du/ni tänka igenom hur ni vill göra, kanske med hänsyn till önskemål från er bortgångne närstående.

/Ingela Gabrielsson, privatekonom

Senaste blogginlägg

Visar 5 av 354 resultat

Ta vara på din aktieutdelning

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar om vad du som äger aktier ska tänka på så här i utdelningstider.

Ingela Gabrielsson privatekonom

Så kan din ekonomi påverkas av vårbudgeten

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar kring regeringens vårbudget.

Blogg: Brexit - ett växande svart hål redan av Helsingfors storlek

Makroekonomi

Jan von Gerich, chefsanalytiker Nordea Finland, skriver om de ekonomiska effekterna av Brexit som syns redan nu.

Girls laptop

Så får du ekonomikoll redan från början

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar om hur unga kan få grundläggande kunskaper i ekonomi.

"Funderar ni på att byta till elbilar?"

Företagsbloggen Företagsbloggen

Den svenska marknaden är på väg att få allt fler fossilfria bilar, visar prognoser. Vi på Nordea har sett behovet från kunder att inte bara vilja byta till f...

Visar 5 av 354 resultat