Pressen att spara till barnens bostad gör barnbidraget till bostadsbidrag

Ingela Gabrielsson, privatekonom
19-10-08 9:41 | Privatekonomi | Boende och boräntor | Ingela Gabrielsson

I analys efter analys ser vi svart på vitt att våra barn inte kommer att ha råd med sitt första boende, i alla fall inte i storstadsområdena. Nyligen visade pensionsbolaget Skandia att inte ens 18 år av sparande av ett belopp som motsvarar barnbidraget räcker för kontantinsatsen till en genomsnittlig enrummare i Stockholm och Göteborg, vilket Dagens Nyheter rapporterade om. När och hur blev barnbidraget ett bostadsbidrag?

Hur vi än räknar så kommer pengarna inte att räcka till.  Men är det ens meningen eller rimligt att barnfamiljer ska behöva spara ett månatligt belopp motsvarande barnbidraget som grundplåt för bostad? Och om familjen utökas med flera barn ska då alla barnbidrag sparas?

Det är väldigt bra att kunna spara till sina barn, de som kan. Men vi har nu hamnat i en situation där barnfamiljerna förväntas lösa de bostadspolitiska frågorna. Det är inte rimligt, utan ett ännu ett tecken på oönskade konsekvenser av en dysfunktionell bostadsmarknad.

Vad är då barnbidraget för något? Det allmänna inte behovsprövade barnbidraget infördes 1948. Alla får ett lika stort barnbidrag, oavsett inkomst och det är ett välkommet stöd för alla barnfamiljer, tänkt att bidra till familjens välfärd under barnets uppväxt.

Det råder idag en stark press på barnfamiljer att klara av att spara till sina barn, redan i samma stund som de föds – och helst då hela barnbidraget. Bakom detta ligger bland annat en oro för hur det alldeles nyfödda barnet en dag ska kunna flytta hemifrån, men också en press mellan familjer att visa att man har råd. Detta skapar en onödig ekonomisk stress. Det är som sagt väldigt bra att kunna spara till sina barn, de som har möjlighet. Men faktum är att många barnfamiljer har fullt upp med att klara av vardagens utgifter månad för månad.

Förslag på lösningar:

  • Se sparandet till barnen som något långsiktigt. Om du inte kan spara när barnen är små, så kanske du får möjlighet att spara mer senare i arbetslivet.
  • Skapa ett separat skattegynnat bostadssparande för unga som kan startas av föräldrarna för att sedan överlåtas på barnet när det barnet/ungdomen själv kan fortsätta att spara.
  • Och låt oss i debatten komma bort från att det är just barnbidraget som ska användas som ett bosparande. Tanken är att det i första hand ska bidra till familjens välfärd under barnets uppväxt. Se ett bostadssparande som något separat.

/Ingela Gabrielsson, privatekonom

Senaste blogginlägg

Visar 5 av 351 resultat

Så kan en skilsmässa eller separation påverka boendeekonomin

Boende och boräntor Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Färre än hälften av svenska bostadsägare har räknat på hur en eventuell separation skulle påverka boendeekonomin.

Släpp din pensionsångest

Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar om pensionssparande och när det kan vara dags att ta tag i saken.

Så sparar du rättvist till barnen

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar om hur flerbarnsföräldrar kan agera när de sparar till sina barn.

Marknadssyn: Klart som korvspad

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Vår chefsstrateg Michael Livijn om hur han ser på investeringar och allokeringen av tillgångar under oktober 2019.

Visar 5 av 351 resultat