Så kan du skydda dig mot inkomstbortfall

Ingela Gabrielsson, privatekonom.
20-03-26 13:24 | Privatekonomi | Sparande och pension | Ingela Gabrielsson

Corona-viruset slår hårt mot företagen och ekonomin, vilket får många att oroa sig för jobben och ökad arbetslöshet – utöver hälsan. Det finns flera saker du kan göra för att skydda dig.

Hur väl rustade är svenska bostadsägare inför oväntade händelser som till exempel arbetslöshet, sjukdom eller separation som medför att en stor del av hushållets inkomster faller bort? I Nordeas senaste Boendebarometer svarar drygt en av fyra att de känner en oro för att inte kunna bo kvar om något sådant skulle inträffa. Kvinnor oroar sig mer än män, 31 % av kvinnorna mot 23 % av männen. 

Undersökningen gjordes innan coronavirusets spridning hade tagit fart i Sverige. Vi kan bara spekulera i att denna oro ökar markant nu i och med corona-krisen, när det nu finns en oro för jobben i spåren av effekterna på ekonomi. 

Det är fullt rimligt att oroa sig för ekonomin om något oväntat inträffar, men det finns flera saker du kan göra för skapa en krockkudde för dig och din familj.

Tre åtgärder för att skydda dig:

  • Teckna försäkringar. De viktigaste försäkringarna är: 
    • medlemskap i en a-kassa, som ger dig ett grundskydd vid arbetslöshet, helst kompletterad med en inkomstförsäkring
    • en sjukförsäkring som ger dig extra trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk 
    • en livförsäkring som betalas ut till dina efterlevande vid dödsfall.
  • Starta ett månadssparande. Det är mycket viktigt att ha ett eget sparande att kunna använda när något oväntat inträffar. Genom att spara regelbundet varje månad bygger du upp det bit för bit. Här kan du läsa mer om vilken buffert du behöver, beroende på hur ditt hushåll ser ut.
  • Sätt dig in i ditt hushålls inkomster, utgifter och ekonomiska utmaningar. Se till exempel över dina kontoutdrag i din internet- och mobilbank för att få en förståelse för hur du konsumerar.

Här kan du läsa mer om livförsäkringar och inkomstförsäkringen utgiftsskydd

Senaste blogginlägg

Visar 5 av 379 resultat

Marknadssyn: Prövande tider

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Marknaden försöker väga dystra ekonomiska nyheter mot enorma stimulansprogram och attraktiva värderingar, skriver våra investeringsstrateger.

Varsel, uppsägningar och permittering – vi förklarar

Privatekonomi Sparande och pension Ingela Gabrielsson

Vad betyder alla ord och uttryck som har börjat cirkulera som en följd av coronavirusets framfart? Det är ord vi inte har hört på många år eller kanske inte...

Marknadskommentar: Äntligen lite andrum

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Ekonomiskt stimulanspaket har stöttat börserna under den senaste veckan, skriver våra investeringsstrateger.

Skattejuristen reder ut regeringens stödpaket för företag

Företagsbloggen

Nordeas skattejurist Madeleine Åkerman går här igenom vad de nya stödpaketen innebär för företagare och hur du som företagare kan använda stödet. Den här tex...

Visar 5 av 379 resultat