Investerar i fintech-företag för snabbare innovation

Investing in fintechs to accelerate innnovation
Casper von Koskull, vd för Nordea
17-11-29 13:11 | Börs och investeringar | Om Nordea

Nordea söker hela tiden efter sätt att öka innovationstakten för att stärka sitt kunderbjudande. Därför har vi bildat Nordea Ventures. Vår ambition är att söka nya partners och idéer för att dra nytta av uppstartsföretagens fulla potential och forma banksektorns framtid.

I en osäker värld och i dagens digitala samhälle är förändring det enda konstanta. Nya affärsmodeller, produkter och tjänster utvecklas slag i slag för att uppfylla kundernas förväntningar, som förändras hela tiden. Den digitala revolutionen innebär också en omvälvning för bankerna.

- Banksektorn förändras och vi är redo att förändras med den, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef för Nordea. - Vi förnyar oss så att vi snabbt kan erbjuda våra kunder det de vill ha. Det är viktigt att vi förstår deras behov så vi kan uppfylla deras förväntningar.

Nordea Ventures ger oss ännu bättre förutsättningar att lansera innovativa produkter och tjänster som efterfrågas av våra kunder, närhelst de vill ha dem, för att underlätta deras vardag. Vi har inte alla svar men det vi vet är att vi inte klarar detta på egen hand, och att vi måste agera snabbt.

- Ännu har vi bara börjat urskilja potentialen hos den digitala tekniken, i finanssektorn såväl som i samhället i stort, säger Ewan MacLeod, Chief Digital Officer i Nordea. - Vinnarna blir våra kunder, som kan dra nytta av ett enormt ekosystem av aktörer och produkter.

Skapa strategiskt värde

Nordea Ventures kommer främst att investera i uppstarts- och tillväxtföretag med verksamhet inom finansiell teknologi och bas i Norden. För att stödja och påskynda innovation och stärka vårt erbjudande till kunderna tänker vi göra stora investeringar där vi ser ett ömsesidigt strategiskt värde.

Aktiv medverkan från affärsverksamheten är också ett centralt inslag i vårt sätt att arbeta och uppnå strategiskt värde. Nordeas seniora affärsledare kommer att agera sponsorer för att stödja företagen.

- Vi har ett gott utgångsläge: vi har storleken, kapaciteten, de finansiella musklerna och expertisen för att dra nytta av möjligheterna att skapa mervärde för våra kunder, säger Casper. - Som Nordens största finansinstitut har vi både en chans och en plikt att bli en drivande kraft i övergången till den nya bankvärlden.

Faktaruta

Partnersamarbeten står i centrum för vår bankfilosofi. Nordea har redan investerat i och bildat partnerskap med uppstartsföretag i fintech-sektorn, i linje med vår strategi för att bli en agil, digital bank. Nordea Ventures är ett naturligt nästa steg.
 
Vi har till exempel redan investerat i och inlett samarbete med det svenska fintech-företaget Tink som arbetar med aggregering av finansiella data. Med hjälp av Tinks lösning kan vi erbjuda våra kunder en bättre mobilbank och göra det enklare och smidigare för dem att sköta sina dagliga bankaffärer. Ett annat exempel är vår nyligen offentliggjorda investering i det svenska fintech-företaget Betalo, som du kan läsa om här
 
Vi samarbetar också med fintech-hubbar i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.
 
Nordea var också den första banken i Norden som lanserade en utvecklingsportal för ”open banking”, där fintech-företag och andra externa utvecklare bjuds in att skapa nya produkter och tjänster på kortare tid än vi skulle hinna med själva. Över 700 har anmält sig redan, och vi har inlett pilottesterna.

Läs fler nyheter

Följ med oss på EuroPride!

Om Nordea

Den 27 juli går startskottet för EuroPride Stockholm.

Första affärerna genomförda på we.trade – blockkedjeplattformen där Nordea är medutvecklare

Om Nordea

Nordea är en nyckelaktör i utformningen och införandet av den här avancerade lösningen.

Undvik att falla för bedrägerimailen

Om Nordea

Tips på hur du som företagare kan avslöja bedrägeriförsök i form av falska mejl.

Nordea's re-domiciliation

Flytten: ECB beviljar banklicens för Nordea Holding Abp

Om Nordea

Nordea Holding Abp har beviljats banklicens av Europeiska centralbanken.

Almedalen 2018 - här hittar du Nordea

Om Nordea Privatekonomi

Årets program för Nordea på Almedalen hittar du här.