Nordea: Presskonferens torsdagen den 7 september

Decision on Nordea's headquarter
17-09-06 15:00 | Pressmeddelande

Presskonferens

Tid: 08.00 CET/09.00 finsk tid. Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort uppvisas.

Plats: Nordea Campus, Aleksis Kivis gata 7, Helsingfors.

Vid sitt möte den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Bank AB (publ) att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland. 

Med anledning av detta beslut inbjuder Nordea till en presskonferens i Helsingfors den 7 september, under ledning av Casper von Koskull, Nordeas vd och koncernchef.  

Webcast

resentationen hålls på engelska och kan följas i realtid på www.nordea.com. 

Press conference, 08.00 CET/09.00 EET, 7 September 2017

För att delta i presskonferensen, vänligen kontakta Kati Tommiska på Nordea via e-post: kati.tommiska@nordea.com 

Telefonkonferens

Det går även att ringa in till presskonferensen med vd.

Deltagare ringer:

CountryPhone numberConfirmation code
UK+44(0)20 3427 19035199007
Sweden+46(0)8 5065 39365199007
Denmark+4532 71 16 595199007
Finland+358(0)9 6937 95905199007
Norway+472350 0486 5199007

Frågor och svar

Varför vill Nordea flytta?

Vi ser flytten av moderbolagets säte som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med sina europeiska konkurrenter. De jämlika förutsättningarna och förutsägbara regelverken som EU:s bankunion kan erbjuda främjar, anser vi, våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen.

Vi fortsätter att bedriva verksamhet på alla våra nordiska hemmamarknader – Danmark, Sverige, Norge och Finland. Det blir inga förändringar i bankens dagliga verksamhet och enligt vår bedömning påverkas inte heller kunderna på något betydande sätt. Vi räknar med att endast ett begränsat antal medarbetare berörs. 

Kommer medarbetarna att påverkas?

Vi fortsätter att bedriva verksamhet på alla våra nordiska hemmamarknader – Danmark, Sverige, Norge och Finland. Vi räknar med att endast ett begränsat antal medarbetare berörs.

Kommer kunderna att påverkas?

Vi fortsätter att bedriva verksamhet på alla våra nordiska hemmamarknader – Danmark, Sverige, Norge och Finland. Det blir inga förändringar i bankens dagliga verksamhet och enligt vår bedömning påverkas inte heller kunderna på något betydande sätt. 

Varför valde ni Finland?

Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla sig till. Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med sina europeiska konkurrenter. De jämlika förutsättningarna och förutsägbara regelverken som EU:s bankunion kan erbjuda främjar, anser vi, våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen.

Hur ser den övergripande tidplanen ut? När träder förändringen i kraft?

Avsikten är att genomföra flytten av moderbolagets säte i form av en omvänd gränsöverskridande fusion, i vilken Nordea Bank AB (publ) införlivas i ett nybildat finskt dotterbolag. 

Planen är att genomföra fusionen under andra halvåret 2018. Den förutsätter bland annat godkännande av berörda tillsynsmyndigheter och av aktieägarna vid en bolagsstämma, där 2/3 majoritet krävs för att fusionsplanen ska gå igenom. Preliminärt vid årsstämman i mars 2018.

Flytten av moderbolagets säte träder preliminärt i kraft den 1 oktober 2018.

Nordeaaktien kommer att handlas på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn precis som idag.

Read more news

Annika Winsth: Risker med expansiv budget

Makroekonomi

"Ekonomin närmar sig snabbt kapacitetstaket."

pulse om börsen

Nordea Pulse om börsen, mode och fonder

Nordea podcasts Nordea podcasts

I detta avsnitt av Nordea Pulse träffar vi fondförvaltaren John Hernander.

nordea entre

5 svar på vanliga missförstånd om banken

Om Nordea

Vi reder ut vad som hände med skattepengarna på 90-talet.

”Vi finns här för våra kunder”

Om Nordea

Moderbolagets säte ska flytta till Finland.

Robotar välkomnas

Makroekonomi

Vad har apotekare, säkerhetsvakt och kock gemensamt?