Nordea möjliggör en hållbar framtid

18-02-12 10:00 | Hållbarhet | Om Nordea

För oss i Nordea handlar hållbarhet om att ta ansvar för hur vi påverkar vår omgivning.  Det kräver att vi hela tiden arbetar aktivt med att integrera miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i vår verksamhet.

Vi vill använda våra kunskaper och vår expertis till att bygga förtroende och göra skillnad för individer, samhället och miljön.

- Hållbarhet är en del av allt vi gör i Nordea. Det handlar både om att minska risker och skapa möjligheter, liksom att bygga en starkare bank. Det är helt enkelt rätt sak att göra, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef för Nordea.

Under de senaste åren har vi trappat upp våra satsningar på att integrera hållbarhet i vår affärsverksamhet såväl som i relation till vår roll i samhället. Hållbarhetsrapporten för 2017, som publiceras 9 februari, stakar ut vår väg mot en mer hållbar framtid.

- Som den ledande banken i Norden, världens tionde största ekonomi, har vi en central roll att spela i övergången till en hållbar framtid, genom vår påverkan på de samhällen där vi är verksamma, säger Erik Feldt, nyutnämnd chef för Community Engagement i Nordea. - Vi tar det uppdraget på största allvar.

Nya hållbarhetsmål

2017 tog vi ytterligare steg mot ett mer proaktivt arbetssätt, där hållbarhet genomsyrar vår kärnverksamhet, våra policyer och processer. Under året presenterade vi vår första koncerngemensamma riktlinje i fråga om klimatförändringen, plus en koncernomfattande hållbarhetspolicy med tydligt fokus på investeringar, finansiering och rådgivning.

Vi trappade även upp våra insatser inom samhällsengagemang och utökade vår kapacitet inom ESG-bedömning, gröna obligationer och gröna lån. Vi har valt ett holistiskt synsätt att arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål, väl medvetna om att de är avgörande om vi ska få till stånd en hållbar utveckling och därför relevanta också för oss som bank.

2016 satte vi upp nio kortfristiga mål för att under 2017 bli bättre rustade att möta de hållbarhetsutmaningar som väntar. I slutet av 2017 hade vi uppnått sex av de nio målen, tack vare ett fokuserat arbete väl förankrat i affärsverksamheten och med stöd från bankens styrelse och högsta ledning. Vi fortsätter att arbeta mot de återstående tre målen 2018 och har lagt till tre nya mål som är aktuella i år.

 - Finanssektorn förändras alltmer på hållbarhetsområdet, och förväntningarna bland våra intressenter ökar, säger Sasja Beslik, chef för Group Sustainable Finance i Nordea. - Vi agerar snabbt för att motsvara dessa förväntningar. 

Dokument:

Faktaruta

Våra sex kortsiktiga hållbarhetsmål för 2018*:
 
  1. Vässa ESG-screeningen för ansvarsfulla investeringar, ansvarsfull finansiering och ansvarsfulla inköp
  2. Upprätta styrdokument för riskhantering, för att identifiera kritiska risker i värdekedjan med tonvikt på mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, korruptionsbekämpning och miljö
  3. Formulera ett KPI-styrdokument
  4. Fortsätta att tillämpa den uppdaterade hållbarhetspolicyn och principerna för hållbar finansiering, investeringar och rådgivning
  5. Fastställa en baslinje för risker relaterade till klimatförändring och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan.
  6. Formulera ståndpunkter och riktlinjer inom relevanta områden, som exempelvis försvars- och sjöfarts industri. 

*De första tre målen är från 2017, medan de tre senare är nya.

Mer läsning

Läs fler nyheter

Visar 5 av 302 resultat

5 tips på hur du skyddar dig bäst på nätet

Hållbarhet

Nordea har en hel enhet med specialister som arbetar med att öka tryggheten för våra kunder.

Flytten av säte för huvudkontoret till Finland är nu genomförd

Om Nordea

Inga förändringar i den dagliga verksamheten efter flytten till bankunionen

Economic outlook 2017

Säkra ditt försprång - delta i vårt Economic Outlook-webinarium

Makroekonomi

Anmäl dig till vårt webinarium och få nya Economic Outlook när den publiceras den 5 september.

Nordea branch

Svenska banker bäst och billigast i Europa

Om Nordea

Ny undersökning visar hur bra svenska banker faktiskt är.

3 viktiga frågor inom familjejuridik för dig som lever gift eller sambo

Privatekonomi

Chefsjuristen svarar på det du behöver veta om familjejuridik.

Visar 5 av 302 resultat