Direkt från Almedalen: Flyg- och köttskam räcker inte långt

”Ekonomerna behövs i hållbarhetsdebatten. Tekniken kommer att bli vårt viktigaste styrmedel, men teknik är dyrt och därför måste vi också prata om tillväxt,” säger Annika Winsth
19-07-01 16:30 | Om Nordea

Ekonomerna måste vara med i debatten om hållbarhet, slår Nordeas chefekonom Annika Winsth fast i Almedalen. Inte ens med extrema konsumtionsförändringar kommer vi i närheten av det globala utsläppsmålet. Istället kommer tekniken att bli vårt viktigaste styrmedel.

Under måndagen bjöd vi in till paneldebatt på temat 'Hur kan ekonomerna och marknaderna bli klimatets bästa vän?' där Annika Winsth, Cecilia Fryklöf (hållbarhetsexpert, Nordea) och John Hassler (professor i makroekonomi och biträdande föreståndare IIES) bland annat diskuterade hur finansmarknaderna och ekonomisk analys kan bidra till att vi klarar hållbarhetsmålen.   

Sverige kan vara en förebild

Livsmedel, boende och transport står för merparten av utsläppen från den privata konsumtionen, som är betydande. År 2018 genererade det 67 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

”Vi kan konstatera att det är de tre ’B:na’ som bör vara i fokus– biffen, boendet och biltransporten där det absolut viktigaste är att fundera på hur vi använder bilen och åka mer kommunalt eller dela bil”, säger Annika Winsth.

Vad gäller utsläppsintensitet ligger fordonsbränsle i topp. För att nå det globala utsläppsmålet måste utsläppen från den privata konsumtionen minska med 80% fram till 2050. Men en rapport från Nordea visar att inte ens med extrema konsumtionsförändringar där vi exempelvis slutar äta kött, åka bil och flyga kommer vi i närheten av målet. I ett sådant scenario skulle utsläppen minska med 21%.

”Det betyder att vi nästan kan svälta oss till döds och vi får ändå inte tillräcklig effekt”, säger Annika Winsth. Kött- och flygskam räcker inte långt, konstaterar hon: ”Vi ska självklart göra det vi kan, och rätt saker, men det kommer inte räcka. Vi kommer behöva göra mer och använda tekniken – det är här Sverige kan vara en förebild och vi kan göra skillnad.”

Användandet av fossila bränslen måste minska och olika styrmedel kan skynda på den utvecklingen. ”Teknik står inte i motsats till klimatet, tvärtom. Men teknik är dyrt och därför måste vi också tala om tillväxt”, säger Annika Winsth. Tillväxt kommer fortsatt att vara viktigt, dels för att ha råd att investera i teknik och miljö dels för att motivera andra länder att bedriva en ambitiös klimatpolitik konstaterar Nordea i rapporten.

”Länder som Kina och Indien ska kunna se på Sverige som ett föregångsland – där man är både hållbar och ett land med hög levnadsstandard. Ekonomernas roll i debatten blir att hjälpa till att vägleda hur vi väljer att göra rätt saker”, säger Annika Winsth.

Cecilia Fryklöf (hållbarhetsexpert, Nordea), John Hassler (professor i makroekonomi och biträdande föreståndare IIES) och Annika Winsth (chefekonom, Nordea)

Professor John Hassler, som också deltog i paneldebatten, håller med om att ekonomerna behövs i debatten eftersom merparten av beslut som leder till tekniska lösningar sker på marknaden. ”Det har varit alldeles för lite diskussion om det i klimatpolitiken. Om vi inte pratar om det här riskerar vi att hamna snett”, konstatarer han. 

Subventionerad grön energiteknik är ingen lösning i sig, enligt John Hassler. Inte heller gröna finanser. Kol måste bli dyrare, enligt honom. Men omställningen kräver investeringar, och billigare och bättre grön teknologi gör det lättare acceptera högre kolpriser enligt hans resonemang.

Annika konstaterar att finansmarknaderna spelar stor roll, också genom att styra priset på pengar. ”Det kan till exempel handla om vilken ränta du som företag får låna till – att hållbara bolag får låna till lägre ränta och att ett smutsigt bolag får betala mer.”

Mer från Almedalen

Read more news

Visar 5 av 1 046 resultat

Kommentar till COVID-19 och turbulensen på marknaderna

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Coronaviruset, eller COVID-19, har orsakat turbulens på marknaderna. Vår investeringsstrateg Sebastian Källman diskuterar kring hur investerare kan förhålla...

Young woman sitting on the jetty

Alla Hjärtans Dag: Se upp för kärlekssvindlare

Hållbarhet

Nordeas team som bekämpar bedrägerier ger tips om hur du upptäcker och undviker kärlekssvindlare på nätet.

Koncernchefens kommentar till resultatet för det fjärde kvartalet

Om Nordea Frank Vang-Jensen

Nordea's VD Frank Vang-Jensen kommenterar resultatrapporten för det fjärde kvartalet som släpptes idag.

Marknadssyn: Häng med i svängarna

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Våra investeringsstrateger har släppt en alldeles färsk marknadssyn för februari.

Visar 5 av 1 046 resultat