Därför föreslår vi en flytt av Nordeas moderbolag in i bankunionen

Nordea's re-domiciliation
18-03-08 14:18 | Om Nordea

Nordeas styrelse har lämnat ett förslag till bolagsstämman i mars om att Nordea bör flytta sitt huvudkontor, och moderbolag, till bankunionen. Detta innebär att huvudkontoret placeras i Finland som redan är medlem i den europeiska bankunionen. 

Nordea har djupa rötter i alla Nordiska länder, och vi är ett resultat av en sammanslagning av mer än 300 nordiska banker. Men precis som alla företag måste vi vara relevanta i en föränderlig värld och idag är vi ett företag som förvaltar vårt arv, samtidigt som vi anpassar oss i en föränderlig omgivning. 

Redan för två år sedan tog Nordea viktiga steg mot att förenkla bankens struktur, genom att våra dotterbanker i Danmark, Finland och Norge blev filialer till Nordea Bank AB (publ). Det har redan lett till stora fördelar. 

Förslaget att flytta Nordea in i bankunionen är resultatet av ett omfattande utredningsarbete och en utförlig analys. 

Det finns flera goda anledningar till varför styrelsen föreslår en flytt till bankunionen: 

  • För det första är Nordea en unik pan-nordisk bank med en internationell struktur och med en balansräkning som är ungefär två gånger större än BNP i någon av de nordiska ekonomierna. Som en av Europas största och starkaste banker anser vi att det är en fördel att vara reglerad på koncernnivå av den starkaste tillsynsmyndigheten i Europa, dvs. den europeiska centralbanken.
  • Som en multinationell bank, kan vi inom ramen för ett gemensamt multinationellt regelverk som bankunionen bedriva Nordeas verksamhet enligt samma regulatoriska ramverk som våra europeiska konkurrenter. Detta skapar bättre förutsägbarhet och mer stabila affärsvillkor för Nordea och vår långsiktiga planering och långsiktiga investeringar. Med stabila lagar och regleringar, kan mer tid användas till att utveckla vårt kunderbjudande, vilket är det allra viktigaste för oss. Vi gör stora investeringar i vårt digitala erbjudande så att vi kan bli en bättre bank för våra kunder – mer personlig, alltid tillgänglig och enkel att ha att göra med.  
  • Finland, som redan är en del av vår hemmamarknad, är det enda landet i Norden som ingår i bankunionen och är därför vårt naturliga val.
  • Då flera av de nya bankreglerna införs 2018-19 är vi övertygade om att tidpunkten för att ansluta sig nu är den rätta.
  • Eftersom flytten är bra för Nordeas strategiska planering, finansiella ställning och långsiktiga lönsamhet är vi också övertygade om att det på lång sikt även är bra för såväl våra kunder som medarbetare.

Vårt mål är att skapa en starkare och bättre bank och att fortsätta att utveckla vår verksamhet såsom vi alltid har gjort i Sverige, i Norge, i Danmark och i Finland. 

Våra kunder, såväl våra privatkunder som våra största företagskunder förväntas inte märka någon skillnad av flytten i vår dagliga kundverksamhet. Flytten av vårt huvudkontor påverkar inte hur och var vi tar beslut i förhållande till våra kunder. Vi kommer att finnas där för våra kunder precis som tidigare. Vi kommer också att fortsätta att delta i och bidra till de lokala och regionala samhällen där vi är aktiva, precis som tidigare. 

Vi är den största banken i Norden, d.v.s. den tionde största ekonomin i världen. Vi är en av de högst rankade bankerna i Europa av rankningsinstituten och vi vill fortsätta att behålla den positionen. Med 9,6 miljoner privatkunder och genom att stödja 580 000 företag och institutioner hjälper vi unga människor att få sitt första hem, entreprenörer att uppfylla sina drömmar och företag att utveckla sin affär. Vi möjliggör helt enkelt tillväxt och utveckling i alla de nordiska länderna, och inte minst i Sverige.

Vi kommer självklart fortsätta att driva och utveckla banken på samma sätt som tidigare i de länder vi är verksamma och vi kommer även i framtiden att fortsätta vara en bank i Sverige.

Vi fortsätter också att betala skatt i de länder som vi verkar i. Och vi är en av Sveriges största skattebetalare. Vi kommer dessutom att fortsätta att betala resolutionsavgifter, men inte till Riksgälden, utan till en fond på europeisk nivå. Ett fåtal medarbetare vid vårt huvudkontor berörs av flytten, vi har olika kontor redan nu i alla våra Nordiska länder och så kommer det fortsätta att vara.

Vi är stolta över att vara en bank som kan fatta modiga beslut och vi tror att detta är det bästa för våra kunder, anställda och ägare. Vi kommer därför att be om våra aktieägares stöd för detta på årsstämman den 15 mars. 

Genom att flytta till bankunionen bedömer vi att vi har ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla våra tjänster och vår service för våra kunder. Vi hoppas att våra kunder känner sig trygga med att vi fattar beslut som i grunden gör oss till en bättre bank, det är viktigast för oss.

Vi är en bank i Sverige, även i framtiden. 

Läs mer om årsstämman.

Läs fler nyheter

Visar 5 av 424 resultat

Maria Rengefors

Fondavgifter och aktivt förvaltade fonder

Börs och investeringar

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det kommer till sparande.

Marknadssyn: På väg mot en stark återhämtning

Makroekonomi

Jämfört med rallyt från bottennivåerna under föregående år har årets uppgång nu börjat stöta på lite mer motstånd.

Nordea Open tillbaka 2021 med Nordea som titelsponsor

Om Nordea

Tennisevenemanget Nordea Open i Båstad, där Nordea är titelsponsor, kommer att genomföras i sommar efter förra årets uppehåll. Detta utifrån gällande krav oc...

Business woman walking up some stairs

140 Nordeafonder skärper kraven på investeringar i fossila bränslen

Hållbarhet

140 Nordeafonder skärper nu sina krav på fossila bolag och investerar bara i energibolag som är del av en grön omställning.

Regionala strukturförändringar i kölvattnet av pandemin

Makroekonomi

Lyssna till ett samtal mellan chefekonom Annika Winsth och senioranalytiker Susanne Spector där de svenska regioners olika förutsättningar diskuteras.

Visar 5 av 424 resultat