Beslut på Nordeas årsstämma om flytt av moderbolaget

18-03-15 17:43 | Om Nordea

Den 6 september 2017 beslutade Nordeas styrelse att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland och europeiska bankunionen. Nordeas aktieägare godkände beslutet vid årsstämman som ägde rum den 15 mars 2018. Den faktiska flytten beräknas vara klar den 1 oktober 2018, men den förutsätter fortfarande tillstånd från berörda myndigheter.

Nordea är en unik nordisk bank med internationell struktur och en balansräkning som är ungefär dubbelt så stor som BNP i något av de nordiska länderna. Flytten är ett viktigt strategiskt steg mot att ge Nordea samma förutsättningar som våra europeiska konkurrenter. Deltagande i bankunionen innebär att Nordea omfattas av samma regelverk som våra stora europeiska konkurrenter, med en mer samstämmig tillämpning och därmed rättvisare förutsättningar. 

Våra kunder kommer inte att märka någon skillnad. En flytt påverkar inte hur och var vi fattar beslut som rör våra enskilda kunder. Vi kommer att vara lika nära våra kunder som alltid, och fortsätta att vara en aktiv samhällsaktör i de länder där vi verkar.

Mer information finns här.

Läs fler nyheter

Visar 5 av 418 resultat

Marknadssyn: Normalisering inom räckhåll

Börs och investeringar

Med stöd av stark makroutveckling och en positiv rapportperiod har globala aktier utvecklats starkt under februari, trots turbulens mot slutet på månaden.

Looking for job during online

Kallelse till Nordeas ordinarie bolagsstämma och webbsändning för aktieägare efter stämman

Om Nordea

Nordea anordnar en separat webbsändning för aktieägare efter bolagsstämman den 24 mars kl. 15 svensk tid. I webbsändningen kan aktieägarna ta del av besluten...

Nordea bäst på private banking i Euromoneys undersökning 2021

Om Nordea

Euromoney har utsett Nordea till bästa leverantör av private banking-tjänster i Sverige i sin årliga undersökning.

António Guterres

Nordea en av talarna när kapitalägare träffade FN:s generalsekreterare om nya klimatåtaganden

Hållbarhet

Nordea Liv & Pension är en av grundarna till alliansen och representerades på mötet av Katja Bergqvist, nordisk VD Nordea Liv & Pension som också höll ett ta...

Inflationen tillbaka i hetluften

Makroekonomi Nordea podcasts

Chefekonom Annika Winsth och chefanalytiker Torbjörn Isaksson samtalar om global och svensk inflation i kölvattnet av extrema stimulanser och vaccinering som...

Visar 5 av 418 resultat