Mångfald och inkludering – ett arbete varje dag, året om

20-05-13 13:18 | Om Nordea | Hållbarhet

Nordea är stolt partner till Pride 2020. Vi arbetar för att vara en inkluderande arbetsplats, och Pride är ett sätt att lyfta det. Mångfald är dock något vi strävar efter att uppnå varje dag - i alla möten, rekryteringar och i vår kultur.

Nordea har nästan 10 miljoner kunder och drygt 28 000 anställda. Våra medarbetare talar omkring 50 olika språk och kommer från världens alla hörn. Alla dessa olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper ger oss ett bredare perspektiv. Mångfald leder till att vi bättre kan serva våra kunder och hjälper oss att vara en god samhällsaktör, samtidigt som vi kan attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

I egenskap av stor samhällsaktör vill vi stå upp för allas lika värde och möjligheter, som är några av våra viktigaste värderingar. Vi arbetar ständigt för att vara en inkluderande och jämställd arbetsplats.

- Inkludering och mångfald är inget vi lyckas med genom enkla eller enstaka insatser. Istället handlar det om att integrera tankesättet och metoderna i vårt dagliga arbete, säger Christina Gadeberg, Chief People Officer och chef för Group People.

I Nordea har vi lanserat en rad konkreta initiativ för att främja mångfald och inkludering (se faktaruta).

Mångfalds- och inkluderingsarbetet måste integreras i hela verksamheten och fungera både uppifrån-och-ner och nerifrån-och-upp, poängterar Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea. Med andra ord bygger det på att både våra ledare och övriga medarbetare engagerar sig, på alla nivåer i organisationen. Tre medlemmar i vår koncernledning är engagerade som ledamöter i vår nordiska mångfaldskommitté. Vi stöttar också våra ledare med policyer, övningar och verktyg. Vi uppmuntrar även medarbetarledda grupper (läs mer nedan) där medarbetarna själva är experter på sin vardag.

- Det är otroligt viktigt med en arbetsplats och ett arbetsliv där alla kan vara sig själva. Det berikar och för oss framåt, säger Christina Gadeberg.

Läs mer om hur mångfalden gör oss bättre och om vår kultur.

Så arbetar vi konkret med mångfald och inkludering i Nordea – några exempel:

• I dagsläget har vi medarbetarledda grupper som fokuserar på områden som HBT+, funktionsvariationer, jämställdhet och kulturöverskridande nätverk i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Polen.

• Nordea deltar och arrangerar seminarier inom mångfald och har tagit fram verktyg för inkludering vid möten, rekrytering, arbetsmiljö och kommunikation.

• Vi arbetar löpande med att förbättra alla delar i vår rekryteringsprocess, bl.a. hur vi skriver annonser. Under 2020 har vi ett extra fokus på hur omedvetna fördomar kan påverka oss.

• Vi har också genom vårt Let’s Talk-verktyg främjat dialog för att förhind uppkomsten av trakasserier på arbetsplatsen. Nordea har noll tolerans mot hot, trakasserier, våld, mobbning och liknande, både från kunder och mellan kollegor. 

 

Read more news

Visar 5 av 1 063 resultat

Marknadssyn: The House View – Depåstopp, update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

De fullskaliga konsekvenserna av COVID-19 är svåra att överblicka vilket fortsatt skapar stor osäkerhet.

Häng med på Pridefestivalen online

Om Nordea Privatekonomi

Som stolt partner till Pride 2020 i de nordiska huvudstäderna riktar Nordea in sig på digitala aktiviteter som är tillgängliga för alla

Koncernchefens kommentar till resultatet för det andra kvartalet

Om Nordea Frank Vang-Jensen

Nordea har publicerat resultatet för det andra kvartalet 2020.

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Hållbarhet Investeringsbloggen

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Visar 5 av 1 063 resultat