Lönsamt att satsa på kvinnliga ledare

18-03-08 9:00 | Om Nordea | Hållbarhet

Jämställdhet mellan könen är en mer aktuell fråga än någonsin och ses allmänt som avgörande för ett företags framgång.

Investerarna har börjat efterfråga jämn könsfördelning i företagsledningarna, och allt fler undersökningar visar att mångfald är bra för lönsamheten. En färsk undersökning av Nordea visade att företag med en jämnare könsfördelning i ledningen har stabilare avkastning, medan andra har hittat kopplingar till stigande resultat och omsättning (se faktaruta)

Den globala fondjätten BlackRock efterlyste nyligen ökad mångfald i företagen som de tagit in i sina fonder, eftersom det höjer kvaliteten på besluten. 

Styrelser med större mångfald ”löper mindre risk att hamna i ett grupptänkande eller missa nya hot mot företagets affärsmodell. Och de är bättre på att upptäcka möjligheter som kan skapa tillväxt på lång sikt,” skrev BlackRocks ordförande och vd Larry Fink i ett brev till företagens vd:ar i januari. I februari kompletterade BlackRock sina riktlinjer för röstning via fullmakt med ett tillägg att företagen förväntas ha minst två kvinnliga styrelseledamöter.

Fler kvinnor ger stabilare avkastning

Företagens arbete för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor uppmärksammas allt mer, och finanssektorn är inget undantag. 2017 var Nordea ett av 52 företag – och den ena av bara två nordiska banker – som togs upp i Bloombergs ”Financial Services Gender Equality Index”. Indexet lyfter fram företag som öppet redovisar hur man arbetar med mångfald och som har goda riktlinjer och rutiner för detta arbete. 

Nordea undersökte nyligen om jämställdhet mellan könen faktiskt lönar sig för aktieägarna och främjar värdeskapande. Undersökningen omfattade 100 utvalda nordiska storbolag och presenterades i senaste numret av Nordea On Your Mind (pdf, 6 MB). Det gick inte att hitta belägg för att en högre andel kvinnliga ledare ger högre avkastning, men däremot ger det stabilare avkastning. 

”Företagen med en jämnare könsfördelning i styrelsen och ledningen hade betydligt stabilare avkastning,” säger Johan Trocmé från Thematics på Nordea Research. ”Det är intressant eftersom allt fler investerare anser att ett hållbart företag är ett företag med stabil avkastning.”

Undersökningen kom också fram till att en av tre styrelseledamöter i de 100 ledande företagen i Norden nu är kvinnor – en fördubbling från 2004 till 2016. Norge har kommit längst och införde obligatorisk könskvotering för drygt 10 år sedan.

Förändringen går fortsatt trögt

I en intervju med Nordea On Your Mind sa Gunn Waersted, ordförande i Telenor Group och Petoro AS, att det råder allmän enighet om att mångfald är viktig för företagens resultat.

”Det som är mer förvånande är att utvecklingen går så långsamt,” sa hon. Gunn Waersted är ingen förespråkare för kvoter eller program för kvinnliga chefer. Hon menar att det gör kvinnor till ett ”särintresse” som behöver extra stöd och gräddfiler. Hon tycker det är mer effektivt att alltid intervjua och beakta minst en kvinnlig kandidat i varje chefsrekrytering.

Sedan 2003 har vi frågat medarbetarna hur de betygsätter Nordeas arbete för att ge män och kvinnor lika möjligheter i banken. 2017 var betyget det högsta på 15 år.

Vi fortsätter att verka för mångfald och delaktighet som ett centralt inslag i vårt kulturtransformation, och skapa nya och agila metoder för att göra nya framsteg och mäta dem.

Läs mer: Vår privatekonom Ingela Gabrielsson: "Kvinnor! Ge er själva chansen!"

Mätbara framsteg

De flesta undersökningar av mångfald i näringslivet har handlat om jämställdheten mellan könen. För här finns det en mängd objektiva uppgifter som det bara är att samla in. Här är några av de främsta undersökningarna och vad de visade:
 
• En undersökning som gjordes av Nordea 2018, publicerad i Nordea On Your Mind (pdf, 6 MB), visade att företagen med den jämnaste könsfördelningen i ledningen hade en 40 procent stabilare avkastning på sysselsatt kapital (ROCE). Företag med en jämnare könsfördelning i styrelsen hade också en betydligt stabilare avkastning, även om skillnaderna märktes mest på ledningsnivå. 
 
Det spelar roll för värdeskapandet, säger personerna bakom undersökningen, och pekar på europeiska små och medelstora företag i allmänhet. Undersökningen visade att de 10 procent av företagen som redovisade stabilast ROCE gick 75 procent bättre än övriga i samma grupp, sett över 17 år.
 
• 2016 rapporterade index- och analysföretaget MSCI att företag med tre eller flera kvinnor i styrelsen redovisade högre resultat per aktie och högre avkastning på eget kapital än företag som saknade kvinnlig representation i styrelsen, under åren 2011-2014.
 
• Peterson Institute for International Economics gjorde 2014 en undersökning av nästan 22 000 företag, och kom fram till att om man ökade andelen kvinnliga chefer från 0 till 30 procent ökade vinstmarginalen med 15 procent. Undersökningen ger dock en begränsad ögonblicksbild från 2014, och bör tolkas försiktigt.
 
• Undersökningar av Goldman Sachs och PwC tyder var för sig på att om sysselsättningen blir lika hög hos kvinnor som hos män så ökar BNP markant och den ekonomiska tillväxten främjas. Bland annat visade PwC år 2016 att Storbritannien skulle höja sin BNP med 9 procent om sysselsättningen bland kvinnor steg till samma nivå som i Sverige.

Läs fler nyheter

Visar 5 av 306 resultat

Nordea newbrand

90-konton - en garanti för välgörenhet

Om Nordea

90-kontot firar 75 år.

Blackfriday

Bli inte lurad på Black Friday

Privatekonomi

Låt inte bedragare förstöra din Black Friday shopping

VD har ordet: Kundnöjdhet, tekniknytta och hållbarhet i fokus

Om Nordea

VD Casper von Koskull om tekniksatsningar och ambitionen att bli ledande inom hållbara finanser.

5 frågor – hur bra är du på smarta lösenord?

Privatekonomi

Väljer du bra eller dåliga lösenord? Testa om du vet om det är bättre med långa eller korta lösenord och om de ska bytas ofta eller sällan.

5 tips på hur du skyddar dig bäst på nätet

Hållbarhet

Nordea har en hel enhet med specialister som arbetar med att öka tryggheten för våra kunder.

Visar 5 av 306 resultat