Nordea Life & Pensions investeringsportfölj ska vara utsläppsnetural år 2050

Katja Bergqvist, vd för Nordea Life & Pensions.
19-09-30 13:06 | Om Nordea | Hållbarhet | Our work

Nordea Life & Pensions har anslutit sig till det FN-ledda initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance och förbinder sig därigenom att ställa om bolagets sammanlagda investeringsportfölj till att netto vara utsläppsfri år 2050. Det här åtagandet ger såväl oss som våra kunder möjligheten att vara med och bidra i kampen mot global uppvärmning.

Den nya alliansen åtar sig att utveckla modeller och ramverk som kan användas som en standard inom branschen för att säkerställa att verksamheten ligger i linje med målet att inte överstiga taket för den globala uppvärmningen på maximalt 1,5 grader Celsius. Detta är det mer ambitiösa målet i Parisavtalet.* Medlemmarna kommer att samverka med bolagen de investerar i för att säkerställa att även deras affärsmodeller omfattar ett nollutsläppsmål. Genom att öppet sätta upp och rapportera egna delmål, sätter medlemmarna press på sig själva och sin egen utveckling.

- Ägare av tillgångar har en viktig roll att spela i övergången till en klimatvänlig ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi tror starkt på att den här övergången kräver klara och tydliga åtaganden, en gemensam insats av branschen och full transparens. Vi har anslutit oss till den här alliansen därför att den skapar en stark plattform som gör förändringen möjlig, säger Katja Bergqvist, VD för Nordea Life & Pensions.

Den nya alliansen initierades i början av 2019 av Allianz, Caisse des Dépôts, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, PensionDanmark och Swiss Re. Sedan dess har även Alecta, AMF, Nordea Life & Pensions, Storebrand, and Zurich anslutit som grundande medlemmar. Tillsammans omfattar kapitalet som dessa pensions- och försäkringsbolag placerat mer än motsvarande $2 300 000 000 000 ($2,3 biljoner).

NLP:s åtagande i Net-Zero Asset Owner Alliance följer på Nordea’s undertecknande av principerna för hållbar bankverksamhet och anslutningen till Collective Committment to Climate Action som också gjordes i samband med FN:s klimattoppmöte i New York. Dessa ligger i linje med synen att bolag som är tidiga med att ställa om till en lågkoldioxidekonomi kommer att ha en fördel gentemot bolag som är långsamma med att anpassa sig.

*Parisavtalet har som mål att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 2 grader Celsius, jämfört med förindustriella nivåer. Ett alternativ till det, är det mer ambitiösa målet om att i stället försöka begränsa ökningen till 1,5 grader Celsius.

Read more news

Visar 5 av 1 063 resultat

Marknadssyn: The House View – Depåstopp, update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

De fullskaliga konsekvenserna av COVID-19 är svåra att överblicka vilket fortsatt skapar stor osäkerhet.

Häng med på Pridefestivalen online

Om Nordea Privatekonomi

Som stolt partner till Pride 2020 i de nordiska huvudstäderna riktar Nordea in sig på digitala aktiviteter som är tillgängliga för alla

Koncernchefens kommentar till resultatet för det andra kvartalet

Om Nordea Frank Vang-Jensen

Nordea har publicerat resultatet för det andra kvartalet 2020.

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Hållbarhet Investeringsbloggen

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Visar 5 av 1 063 resultat