Nordea satsar på volontärarbete som del i vårt sponsorfokus på samhällsengagemang

Thomas Björklund
Tomas Björklund, chef för sponsring och evenemang
19-05-20 15:10 | Om Nordea | Hållbarhet

Nordea ökar antalet timmar som medarbetarna får lägga varje år på volontärarbete. Ökningen är en del av att vi nu ska fokusera vår sponsring till aktiviteter inom samhällsengagemang och entreprenörskap. Målet är att Nordeas svenska medarbetare ska komma upp i 10 000 timmars volontärarbete i år. Sverige ligger just nu efter Finland där 14 000 volontärtimmar registrerades i fjol.

Vår sponsring har en tydlig koppling till vår kärnverksamhet eftersom den handlar om att sprida kunskap om ekonomi och datakunskap. Den speglar också Nordeas önskan att bidra till ett bättre samhälle. Vi vill att alla våra sponsringsaktiviteter ska fokusera på samhällsengagemang eller stöd för entreprenörer, och att de genomförs som partnerskap, säger Tomas Björklund, chef för sponsring och evenemang på Nordea.

- Att vara ett ansvarsfullt företag som gör positiva insatser i de samhällen där vi verkar är något som vår koncernledning prioriterar mycket högt. Vår vd Casper von Koskull nämner alltid vårt samhällsengagemang när han är ute och talar offentligt om Nordea och bankens ledning står helt och fullt bakom vårt projekt ”10 000 timmar”.

Förra året beslutade Nordea att dra ner på idrottssponsringen (t.ex. golf och tennis) och istället satsa mer på samhällsengagemang. Ett skäl var att Nordea behövde en nordisk sponsringsstrategi, säger Tomas Björklund. Samtidigt pågick det en debatt om storföretagens samhällsansvar och det var en fråga som engagerade Nordeas högsta ledning.

Grundläggande kunskaper om ekonomi

Det svenska programmet Ekonomipejl handlar om att ta samhällsansvar genom att ge ungdomar mellan 13 och 19 år grundläggande kunskaper i privatekonomi. Nordeas medarbetare ställer också upp som mentorer för lärare via programmet Teach for Sweden. Programmet är öppet för personer som vill arbeta som lärare och som uppfyller vissa akademiska krav. Under två år får de både klassrumspraktik och pedagogisk utbildning samt tillgång till en ledarskapsmentor från Nordea.

I Finland håller Nordeas medarbetare kurser i grundläggande datakunskap på kommunala bibliotek och kurserna har blivit så uppskattade att de nu ska prövas i Sverige på fem bibliotek i Stockholm.

Vårt samarbete med Norrsken är ett exempel på hur samhällsengagemang och stöd för entreprenörer går hand i hand. Nordeamedarbetare besöker kontorshotellet Norrsken House några dagar i veckan och erbjuder rådgivning och stöd till de över 300 samhällsentreprenörer som arbetar där.

- Det bästa vore att ha tre till fyra samhällsprojekt som hela banken kunde samlas kring och tre till fyra entreprenörsprojekt. Det måste vara något som både våra medarbetare och våra kunder känner starkt för, säger Tomas Björklund.

Läs fler nyheter

Visar 5 av 1 007 resultat

Nominera till Nordeas entreprenörspris för att främja olikheter

Om Nordea Företag

Nu kan du nominera dig själv eller någon annan till att bli Årets Funkoprenör.

Marknadssyn: Vad väntar 2021? - update

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Den starka marknadsutvecklingen under november höll i sig även under årets sista månad.

Woman gardening

Nya hållbara fonder ett populärt val

Sparande och pension Hållbarhet

A year ago Nordea launched a new family of Sustainable Choice funds which have proved highly popular despite a turbulent year on the financial markets.

Visar 5 av 1 007 resultat