Nordea stolt partner till Pride i de nordiska huvudstäderna

20-05-13 13:00 | Om Nordea | Hållbarhet

Nordea står upp för jämlikhet och mänskliga rättigheter, och det är med stolthet vi meddelar att vi samarbetar med Pride i de nordiska huvudstäderna även 2020.

Nordea strävar efter att bidra till ett samhälle där mångfald ses som en styrka och där alla har samma rättigheter och möjligheter. Då är Pride en naturlig partner för Nordea.

– Nordea arbetar aktivt med inkludering så att alla medarbetare och kunder ska känna sig välkomna. Pride handlar inte bara om att fira mångfald – det handlar också om att skicka en viktig signal om att vi alla, oavsett kön, sexuell läggning eller livsstil, har möjligheten att uppfylla våra drömmar och ambitioner, säger Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef på Nordea.

Pride 2020 hålls från juni till september i de nordiska länderna. Med tanke på den pågående covid-19-pandemin har Pride-arrangörerna ändrat sitt upplägg inför årets evenemang. De allra flesta aktiviteterna kommer att hållas online, med en rad olika virtuella evenemang såsom seminarier och möten, online-konserter och även digitala parader.

Nordea vill vara en partner att räkna med i både goda och svåra tider, och vi fortsätter vårt samarbete med Pride och ska hitta nya sätt att bidra på i år, även om de fysiska evenemangen har ställts in.

Nordea följer covid-19-utvecklingen noga, och tillsammans med de lokala Pride-organisationerna kommer vi att följa alla hälso- och säkerhetsrekommendationer som myndigheterna utfärdar. Precis som med alla evenemang som Nordea organiserar eller deltar i kommer vi att göra allt vi kan för att prioritera våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhet.

Arbetet med mångfald och inkludering står högt på agendan i Nordea och engagerar medarbetare och team från hela banken. Kollegor från våra olika länder har gått samman i medarbetarledda HBT+-grupper, som bidrar till att ytterligare öka medvetenheten om dessa frågor på våra arbetsplatser. Detta är ett exempel på vårt engagemang för jämställdhet, mångfald och inkludering i Nordea.

Läs mer om Nordeas arbete med mångfald och inkludering.

Read more news

Visar 5 av 1 062 resultat

Häng med på Pridefestivalen online

Om Nordea Privatekonomi

Som stolt partner till Pride 2020 i de nordiska huvudstäderna riktar Nordea in sig på digitala aktiviteter som är tillgängliga för alla

Koncernchefens kommentar till resultatet för det andra kvartalet

Om Nordea Frank Vang-Jensen

Nordea har publicerat resultatet för det andra kvartalet 2020.

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Hållbarhet Investeringsbloggen

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Marknadssyn: Depåstopp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Trots fortsatt oklarhet kring Covid-19:s påverkan på ekonomin har aktiemarknaden återhämtat nästan hela nedgången.

Visar 5 av 1 062 resultat