Nordea och Nasdaq i nytt samarbete för att synliggöra hållbarhetsavtrycket för sparande

20-05-14 8:00 | Om Nordea | Hållbarhet | Responsible investment

Vi står inför stora utmaningar gällande klimatförändringar, krympande resurser och människorättsfrågor, och efterfrågan på hållbara produkter, tjänster och företag har aldrig varit större. I ett nytt samarbete för ökad transparens och analys av investeringars hållbarhetsavtryck, går Nordea samman med Nasdaq i ambitionen att öka tydligheten och göra det enklare att förstå vad hållbart sparande har för avtryck på miljön.

Efterfrågan på hållbart sparande ökar kraftigt. Förra året lanserade Nordea elva nya hållbara fonder liksom ett antal hållbara liv- och pensionsprodukter som komplement till vårt hållbara urval. Miljöavtrycket från sparande har dock inte alltid varit enkelt att förstå.

- När vi erbjuder våra kunder att göra hållbara val måste vi också själva vara transparenta och tydliga kring hur våra hållbara lösningar skiljer sig från traditionellt sparande. Därför har vi inlett ett samarbete med Nasdaq där vi utvecklat en översikt för ökad transparens så att både kunder och rådgivare kan jämföra miljöavtrycket i våra hållbara sparandeportföljer mot ett index, säger Anders Langworth, chef för Sustainable Finance på Nordea.

- Vi tror att översikten, som vi kallar Hållbarhetsavtrycket, kommer att hjälpa våra kunder att bättre förstå vad hållbarhet kopplat till sparande innebär. Samarbetet med Nasdaq är en viktig milstolpe i vårt fortsatta arbete att bli mer transparenta. Vår ambition är att visualisera hur viktigt det är att göra hållbara val även för sitt sparande, säger Anders Langworth.

Hållbarhetsavtrycket finns tillgängligt för våra hållbara blandfonder och våra strategiska hållbara fondportföljer och våra kunder kan ta del av det när de träffar en av våra rådgivare online eller på kontor.

- Som en stor europeisk bank och en av de främsta i världen inom hållbara finanser är Nordea den perfekta partnern för att nå ut med Nasdaq ESG Footprint till ett brett spektrum av privata investerare och professionella rådgivare som vill väga in hållbarhet i sina placeringsbeslut och i sin placeringsrådgivning, säger James McKeone, chef för European Data på Nasdaq.

Fortlöpande arbete för att erbjuda hållbara val inom finansiering och placeringar
Hållbarhetsavtrycket kommer att visas i rådgivningsmöten för att hjälpa kunderna att förstå hur deras sparande står sig i fråga om koldioxidutsläpp, reserver av fossila bränslen, vattenförbrukning och avfallsgenerering.

Under det senaste året har Nordea också utökat sitt erbjudande inom grön finansiering, vilket innefattar hållbara obligationer, gröna bolån och grön bilfinansiering, samt lanserat gröna företagslån i alla våra nordiska länder för att underlätta för våra kunder att göra hållbara finansiella val.

Hållbarhetsavtryck 650  

Hållbarhetsavtryck för en investering på 1 miljon kronor i Nordea Hållbarhetsfond Balanserad
(pdf, 68 KB)

Om Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) är ett globalt teknikföretag med inriktning mot kapitalmarknaden och andra branscher. Med vårt breda utbud inom data, analys, programvaror och tjänster kan kunderna optimera och tryggt genomföra sin affärsvision. Om du vill veta mer om företaget, tekniska lösningar och karriärmöjligheter kan du besöka oss på LinkedIn, Twitter@Nasdaq eller på nasdaq.com.

Om Nordea
Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Read more news

Visar 5 av 1 039 resultat

Efter ett år av pandemi – vad händer med ekonomin framöver?

Makroekonomi

Anmäl dig till webbinariet och få nya Nordea Economic Outlook när den publiceras den 11 maj 2021.

Marknadssyn: Starkare utsikter

Börs och investeringar

Avkastningen på aktiemarknaden under 2021 har varit mycket stark och motsvarar vad man som investerare normalt kan förvänta sig under ett genomsnittligt inve...

Visar 5 av 1 039 resultat