Mångfald och inkludering – ett arbete varje dag, året om

19-07-15 10:00 | Om Nordea

Under sommaren 2019 har Nordea än en gång varit stolt partner till Pride. Det är ett av de sätt som vi lyfter vårt arbete för att vara en inkluderande arbetsplats på. Mångfald är dock något vi strävar efter att uppnå varje dag - i alla möten, rekryteringar och i vår kultur.

Nordea har drygt 9 miljoner kunder och ungefär 29 000 anställda. Våra medarbetare talar omkring 50 olika språk och kommer från världens alla hörn. Alla dessa olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper ger oss ett bredare perspektiv. Mångfald leder till att vi bättre kan serva våra kunder och hjälper oss att vara en god samhällsaktör, samtidigt som vi kan attrahera och behålla de bästa medarbetarna. I egenskap av  stor samhällsaktör vill vi stå upp för allas lika värde och möjligheter, som är några av våra viktigaste värderingar. Vi arbetar ständigt för att vara en inkluderande och jämställd arbetsplats.

- Inkludering och mångfald är inget vi lyckas med genom enkla eller enstaka insatser. Istället handlar det om att integrera tankesättet och metoderna i vårt dagliga arbete, säger Åsa Nilsson Billme, mångfaldschef på Nordea.

I Nordea har vi lanserat en rad konkreta initiativ för att främja mångfald och inkludering (se faktaruta).

Mångfalds- och inkluderingsarbetet måste integreras i hela verksamheten och fungera både uppifrån-och-ner och nerifrån-och-upp, det vill säga att både våra ledare och övriga medarbetare engagerar sig, på alla nivåer i organisationen. Medlemmar i vår koncernledning är engagerade i vår nordiska mångfaldskommitté där vår vd Casper von Koskull är ställföreträdande ordförande. Vi stöttar också våra ledare med policyer, övningar och verktyg. Vi uppmuntrar även medarbetarledda grupper där medarbetarna själva är experter på sin vardag.

- Det är otroligt viktigt med en arbetsplats och ett arbetsliv där alla kan vara sig själva. Det berikar och för oss framåt , säger Åsa Nilsson Billme.

Läs mer om hur mångfalden gör oss bättre och om vår kultur.

Så arbetar vi konkret med mångfald och inkludering i Nordea – några exempel:

  • I dagsläget har vi tolv grupper ledda av medarbetare som fokuserar på områden så som bland annat HBT+, funktionsvariationer, jämställdhet och kulturöverskridande kollegor. Nya grupper skapas allt eftersom.
  • Nordea deltar och arrangerar seminarier inom mångfald och har tagit fram verktyg för inkludering vid möten, rekrytering, arbetsmiljö och kommunikation.
  • När vi förändrade vårt sätt att utforma annonser i samband med lediga tjänster kunde vi se att andra målgrupper än tidigare sökte tjänster på Nordea.
  • Vi har också genom vårt Let’s Talk-verktyg främjat dialog för att förhindra uppkomsten av trakasserier på arbetsplatsen. Nordea har noll tolerans mot hot, trakasserier, våld, mobbning och liknande, både från kunder och mellan kollegor. 

Read more news

Visar 5 av 1 060 resultat

Guide till hållbara investeringar: Så gör du gott för både plånboken och planeten

Hållbarhet Investeringsbloggen

Intresset för hållbara investeringar har växt signifikant under det senaste årtiondet, skriver Eva Palmborg, chef för Sustainable Investments.

Marknadssyn: Depåstopp

Börs och investeringar Investeringsbloggen

Trots fortsatt oklarhet kring Covid-19:s påverkan på ekonomin har aktiemarknaden återhämtat nästan hela nedgången.

Nordea lanserar ny fond som kombinerar innovation och hållbarhet

Börs och investeringar

Nordea lanserar nu den nya fonden Nordea Innovation Stars som ska inrikta sig på bland annat hälsovård, teknik och hållbarhet.

Visar 5 av 1 060 resultat