Nordea en av talarna när kapitalägare träffade FN:s generalsekreterare om nya klimatåtaganden

António Guterres
UN Secretary-General António Guterres
21-02-12 11:23 | Hållbarhet

Den 26e januari träffade representanter från Nettonollalliansen FN:s generalsekreterare António Guterres för att diskutera nya initiativ och mål i omställningen mot nettonollutsläpp. 

Nordea Liv & Pension är en av grundarna till alliansen och representerades på mötet av Katja Bergqvist, nordisk VD Nordea Liv & Pension som också höll ett tal där hon bland annat uppmuntrade till mer proaktiva investeringar. 

FN:s generalsekreterare António Guterres har vid upprepade tillfällen poängterat att kapitalägare, som Nordea Liv & Pension, har en särskilt viktig roll att driva förändring inom finansbranschen och ekonomin som helhet då de har stor påverkan över hur kapitalflödena styrs. I detta arbete har Nettonollalliansen, ”Net-Zero Asset Owner Alliance”, en betydande roll med ambitiösa mål och konkreta åtgärder. 

Katja Bergqvist UN meeting 632X340”Sedan starten har vi i Nettonollalliansen fokuserat på att ta fram konkreta och robusta metoder för hur vi kan sätta ambitiösa kort- och långsiktiga klimatmål i linje med vetenskapen. Med vårt nyligen framtagna ramverk har vi fått vi en bra grund till att nå våra ambitiösa mål för 2025,” säger Katja Bergqvist, nordisk VD för Nordea Liv & Pension. 

Nettonollalliansen grundades 2019 och består idag av 33 pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutionella ägare som tillsammans förvaltar över 50 000 miljarder kronor. Mötet med António Guterres hölls för att diskutera alliansens planer för 2021, den kommande lanseringen av medlemmarnas 2025 mål samt viktiga policyinitiativ inför klimatmötet i Glasgow i november (COP26). 

António Guterres betonade vikten av den privata sektorn i omställningen mot en mer jämställd och hållbar värld och berömde alliansen för ambitiösa mål och konkret handlande. 

Katja Bergqvist höll ett tal under mötet där hon välkomnade de ambitiösa målen som alliansen tagit beslut om och uppmuntrade samtidigt till mer proaktiva investeringar. 

”Från Nordea Liv & Pension lyfte vi vikten av att inte enbart fokusera på minskade utsläpp utan också utveckla och investera i nya klimatlösningar och teknologier. Här har vi som långsiktiga investerare en viktig roll genom att bidra och påskynda en ambitiös klimatomställning samtidigt som det ger oss nya investeringsmöjligheter. Mötet var lyckat och med tydligt stöd från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres,” säger Katja Bergqvist. 

Nordea Liv & Pension presenterar sina utsläppsmål för 2025 under det första kvartalet 2021. 

Nettonollalliansen

Samtliga medlemmar i Nettonollalliansen har åtagit sig att uppnå netto-nollutsläpp i sina portföljer till år 2050, i linje med målet att inte överstiga taket för den globala uppvärmningen på maximalt 1,5 grader Celsius. Medlemmarna är också överens om att anta delmål vart femte år, med början 2021 för 2025.

Read more news

Visar 5 av 1 034 resultat

Maria Rengefors

Fondavgifter och aktivt förvaltade fonder

Börs och investeringar

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det kommer till sparande.

Marknadssyn: På väg mot en stark återhämtning

Makroekonomi

Jämfört med rallyt från bottennivåerna under föregående år har årets uppgång nu börjat stöta på lite mer motstånd.

Nordea Open tillbaka 2021 med Nordea som titelsponsor

Om Nordea

Tennisevenemanget Nordea Open i Båstad, där Nordea är titelsponsor, kommer att genomföras i sommar efter förra årets uppehåll. Detta utifrån gällande krav oc...

House and garden in sunlight

Visar 5 av 1 034 resultat