Möjligheter och risker med skiffergas

14-05-12 9:20 | Samhällsansvar

Nordeas chef för ansvarsfulla investeringar, Sasja Beslik, besökte nyligen USA för att på plats studera skiffergasutvinning, en just nu aktuell fråga på energimarknaden. Skiffergasutvinning har pressat ned priserna på naturgas kraftigt men miljöeffekterna är omdebatterade.

Se en video med Sasja Beslik där han reder ut vilka utmaningar branschen står inför och hur Nordea som investerare ställer sig till dessa (video: 3:13 min).