Nordea stöttar unga entreprenörer

Branch sign logo
14-05-27 9:29 | Hållbarhet

Sedan i våras ger Nordea sitt stöd åt Prins Daniels Fellowship och entreprenörsskapsprogram - ett initiativ där syftet är att inspirera unga att starta företag och stötta nystartade företag i sin verksamhet. Programmet omfattar representanter från företagsledningar i ett flertal av Sveriges största företag. Christian Clausen, koncernchef på Nordea, är en av deltagarna i projektets expertråd, som aktivt stödjer projektet med sina erfarenheter.

Initiativet ligger väl i linje med Nordeas arbete att utbilda ungdomar och stötta entreprenörer och företagande, menar Nordeas chef för den svenska bankrörelsen, Hans Jacobson:

- Det här initiativet kompletterar på ett bra sätt det informationsarbete vi idag aktivt bedriver bland elever ute i skolor och det stöd vi, i olika forum, ger nystartade företag. Vi på Nordea vill uppmuntra entreprenörskap och framtida företagande och det är viktigt att vi, som stor samhällsaktör, är på plats och bidrar med vår erfarenhet, framförallt till den yngre generationen.


Att prins Daniel själv har en bakgrund som entreprenör är extra positivt med projektet, menar Hans Jacobson:

- Han bidrar inte bara med kunglig glans utan medverkar i allra högsta grad till intressanta diskussioner, utifrån sina egna erfarenheter som företagare.

Programmet erbjuder, genom skolbesök och föreläsningar, studenter en inblick i företagande, samt tillhandahåller ett nätverk för företagare, liksom mentorer till utvalda unga entreprenörer.