Nordea utsedd till bästa bank i Norden och Sverige

Lennart Jacobsen, Sverigechef
15-04-07 10:00 | Om Nordea

Årets priser har gått till de banker som noga bevakat sina kunders intressen under svåra marknadsförhållanden och som förbättrat sina resultat samtidigt som de lagt grunden för nya framgångar, enligt Global Finance.
 
- De banker som Global Finance uppmärksammar hör kanske inte till de största eller äldsta, men de är bäst på att anpassa sina produkter och erbjudanden till de specifika marknader som de verkar på, säger Joseph D. Giarraputo, vd och chefredaktör på Global Finance, och fortsätter: – Dessa banker har stått stadigt under de senaste årens slagiga utveckling och är nu väl rustade att dra nytta av världskonjunkturen, när den förbättras.
 
- Jag är väldigt stolt att Nordea har utsetts till bästa bank i Sverige och bästa bank i Norden. Som en del i vår multichannel relationship strategy utökar vi löpande kundernas möjligheter att ta kontakt med oss på det sätt de föredrar. Under de kommande åren ska vi säkerställa att vi också på sikt kan förse våra kunder med mer personanpassade och bekväma lösningar, säger Lennart Jacobsen, chef för Retail Banking och landschef för Sverige.