Så blir veckan på börsen

15-01-26 14:22 | Börs och investeringar

Söndagens nyval i Grekland är i fokus när Nordeas investeringsstrateger blickar framåt mot veckan på världens börser.

Liksom tidigare bedöms inte Grekland vara ett realt ekonomiskt problem, däremot så finns risken för en så kallad ”Grexit”, ett Grekiskt utträde ur Euro-samarbetet, som skulle kunna få följdeffekter för hela eurosamarbetet.

Läs mer i Nordeas investeringsstrategers veckobrev