Så blir du en bra investerare

Charlotta Grethes på börsens tjejkväll
15-05-06 8:30 | Börs och investeringar

Den 5 maj var Nordeas investeringsstrateg Charlotta Grethes på börsens tjejkväll och pratade om investeringar. Vi bad henne dela med sig av sina investeringstips.

Vilka är dina bästa tips till den som vill komma igång med sina investeringar?

- Börja med att se över det eventuella sparande du redan har. Fundera sedan på vad det är du vill uppnå med ditt sparande – hur länge vill du spara, vad har du för avkastningsmål och hur mycket risk är du redo att ta. Efter det skulle jag rekommendera att du tillsammans med din rådgivare gör en långsiktig plan för ditt sparande. Sätt ihop en investeringsportfölj som består av flera olika tillgångslag, exempelvis aktier, långa och korta räntepapper och eventuellt alternativa investeringar och tänk även på att sprida ditt kapital mellan olika regioner och branscher.

Och till den som redan har en investeringsportfölj, hur trimmar man den?

- Givet att du har en plan för ditt sparande och det finns en genomtänkt portfölj, så är det bra att se över den med jämna mellanrum. När tiden går och marknader utvecklas på olika sätt relativt varandra så kan man behöva ombalansera portföljen emellanåt. Det kan exempelvis vara bra att minska innehav som gått relativt starkt och vise versa så att fördelningen i portföljen motsvarar den risken du är villig att ta. Taktiska förändringar, det vill säga att vikta upp eller ner tillgångar på kortare sikt är också viktigt för att nå så bra avkastning som möjligt.

Reporäntan är just nu negativ, hur påverkar det investeringarna?

- Den extremt låga räntenivån i både Sverige och Europa leder till att den förväntade avkastningen i en portfölj som innehåller räntebärande tillgångar i dessa regioner sjunker. Det är därför viktigt att ha en väl sammansatt portfölj som är spridd över olika tillgångslag och regioner. Vi rekommenderar en global investeringsportfölj även på räntesidan där det finns regioner med högre avkastningspotential, exempelvis amerikanska obligationer. Ett alternativ för att få upp avkastningen är att välja en högre andel aktier men då måste man dock vara medveten om att det kan medföra större svängningar av värdet i portföljen.

Vilken form av sparande är bäst?

- Det beror självklart på hur ditt sparande ser ut. En enkel och billig sparform som passar bra för en aktiv investerare är investeringssparkonto (ISK).

Läs mer om eventet “Tjejkväll på börsen” på Nasdaqs hemsida.

Fler nyheter

Följ med oss på EuroPride!

Om Nordea

Den 27 juli går startskottet för EuroPride Stockholm.

Så fixar du livet som student

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Det finns redan nu ett och annat du kan göra för att förbereda dig inför terminsstarten.

Första affärerna genomförda på we.trade – blockkedjeplattformen där Nordea är medutvecklare

Om Nordea

Nordea är en nyckelaktör i utformningen och införandet av den här avancerade lösningen.