Nu kan du se vår snittränta på bolån

15-05-13 14:30 | Boende och boräntor | Om Nordea

Från och med den 13 maj visar vi Nordeas genomsnittliga bolåneränta på nordea.se. Finansinspektionen har infört nya föreskrifter och allmänna råd från 1 juni 2015 som bland annat innebär att information ska lämnas om genomsnittlig ränta för varje räntebindningstid som vi erbjuder. 

Den genomsnittliga bolåneräntan utgörs av vår bolåneränta enligt listpris minus givna rabatter. I beräkningen, som görs per kalendermånad, ingår följande:

• Nya utbetalda lån under månaden

• Förtidsinlösta eller omförhandlade lån under månaden

• Villkorsförändrade lån under månaden

Beräkningen av genomsnittsräntan görs för varje räntebindningstid och viktas, vilket innebär att räntan viktas i förhållande till kreditbeloppet.

Informationen publiceras på nordea.se senast fem bankdagar efter månadens slut. Vi kommer att fylla på med uppgifter månad för månad tills vi visar 12 månaders historik, som sedan kommer att visas rullande. 

Vi informerar även om vilka faktorer som påverkar vilken ränta vi erbjuder kunden, som till exempel är lånets storlek, värdet på säkerheten och kundens totala engagemang. 

Se våra snitträntor på nordea.se.