Nordea på seminarium med Melinda Gates

Från vänster: Hans Rosling, Annika Söder, Melinda Gates och Gunhild Stordalen
15-06-04 10:53 | Om Nordea | Hållbarhet

Torsdagen den 4 juni gick det årliga Stockholm Philanthropy Symposium av stapeln i Stockholm och Nordea Private Banking var som vanligt med som sponsor. Talare var bland andra Melinda Gates, Gunhild Stordalen och Hans Rosling.

Ola Johannesson, ansvarig för Nordea Private Bankings filantropierbjudande, varför sponsrar Nordea Private Bankning Stockholm Philanthropy Symposium?


För oss har det varit väldigt naturligt att vara en del av Philanthropy Symposium eftersom det ligger helt linje med våra värderingar. Nordea som en stor bank är en del i samhället och många av våra kunder inom Nordea Private Banking har haft väldigt lyckade karriärer bakom sig, och känner att de gärna vill använda sin förmåga och sina pengar till något gott. Inom Nordea Private Banking har vi tagit fram ett särskilt erbjudande där vi hjälper kunder att komma vidare i sina strävanden att åstadkomma förändring. Det kan vara att donera genom testamente eller att starta en stiftelse, men också genom att samverka med andra organisationer som kan hjälpa till att ”investera med hjärtat”.

Vad brukar du råda kunder som vill använda sin förmögenhet till hjälpa andra?
Det första är att väldigt noga tänka igenom varför man gör detta och vad man vill åstadkomma – det är det klart viktigaste. Har man en klar motiv- och målbild, är det lättare att ordna det praktiska. Och det gör vi tillsammans med våra egna experter, men också i samverkan med externa partners. Vårt mål är att kunna hjälpa våra kunder att investera med hjärtat med samma omsorg som i andra investeringar.