Nordea Fonder gör bästa analyserna

Mattias Leijon
15-06-09 17:39 | Sparande och pension

I den årliga Extelrankingen, som genomförs av Thomson Reuters i hela Europa, rankas Nordea Fonder som nummer ett i såväl Sverige som hela Norden när det gäller analyser av börsbolag.

Mathias Leijon som är chef för den svenska, nordiska och globala aktieförvaltningen är glad över utmärkelsen. Teamet som arbetar med analys av nordiska och svenska aktier började arbeta med sin analysprocess för 1,5 år sedan och de har haft ett stort fokus på djuplodande analyser.  Utmärkelsen tilldelas bästa analytiker som köper aktier på de nordiska börserna. 

Hur avspeglar sig det starka analysarbetet i förvaltningen? 

- Genom att vi har en investeringshorisont på 5 år kan vi genom en egen analysavdelning se bortom det kortsiktiga bruset och lägga större fokus på företagens strategiska frågor såsom kapitalallokering och ESG (miljö, sociala frågor och ägarstyrning) samt hitta kvalitetsbolag som har en uthålligt hög avkastning, poängterar Mathias Leijon.