Ansvar är lönsamt

Rodney Alfvén och Sasja Beslik
15-06-30 10:07 | Hållbarhet

Idag diskuterade Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar, och Rodney Alfvén, chef Investor Relations, hållbarhet utifrån olika perspektiv på Nordeas frukostseminarium i Almedalen.

Trots skilda perspektiv är de eniga om att hållbarhet blir allt viktigare för kunder, investerare – och inte minst företagen själva.

Hållbarhet är något som gått från att vara ”nice to have, to need to have”, säger Rodney Alfvén.       

Enligt Sasja Beslik är hållbarhet också något som långsiktigt förbättrar lönsamheten:

En analys gjord av Nordea visar att bolag som är duktiga inom så kallade ESG-frågor (Environmental, Social, Governance), har en avkastning på investerat kapital som är cirka 1,5 procentenheter högre samt har avkastat väsentligt mer än börsen över både 5 och 10 år.

Klarar då marknaden att påvisa och värdera effekter av ESG-arbete?

Analytikerna har mycket litet fokus på att inkludera hållbarhet i sina analyser av företag. Investerarna är betydligt bättre. Det beror på att de gör bedömningar utifrån olika tidsperspektiv - analytikerna är tydligt kortsiktiga medan investerarna tänker mer långsiktigt, säger Rodney Alfvén.

Sasja Beslik anser att kompetensen inom styrelserna måste höjas.

Vi kommer att öka kraven på att personer med erfarenhet av ESG-frågor ska ingå i styrelserna i våra nordiska innehav. Vi är övertygade om att detta ger bättre avkastning för våra fondsparare.

Är ägarna för passiva i hållbarhetsfrågor?

Nej, inte längre. Det är en tydlig skillnad nu efter finanskrisen jämfört med tidigare. Ägarna har fått upp ögonen för de här frågorna. Vi analyserar löpande våra aktieägare. Det senaste året har antalet institutionella ägare som är uttalat fokuserade på hållbarhetsfrågor ökat från 60 till 81, säger Rodney Alfvén.