Annika Winsth om Riksbankens sänkning

15-07-02 11:10 | Boende och boräntor | Makroekonomi

Riksbanken lämnade idag besked om att de sänker reporäntan med 0,10 procentenheter till -0,35 procent och även utökar köpen av statsobligationer med ytterligare 45 miljarder kronor. Vi frågar Nordeas chefekonom Annika Winsth vad hon anser om detta:

 Vad säger du om beskedet att Riksbanken sänker reporäntan till -0,35 procent?
- Beslutet är inte särskilt överraskande. De stod med ett ben i varje vågskål. Å ena sidan har inflationen kommit in lite högre, men kronan har blivit starkare än Riksbanken önskar och situationen i Grekland har också spelat in. Det är nog det som fått bägaren att rinna över.

 Kommer Riksbanken nå sitt inflationsmål på 2 procent nu?
- Nej, inte i närtid. Vi har god låg inflation i Sverige. Fallande priser internationellt och måttliga kommande löneökningar gör att Riksbanken får svårt att nå målet.

 Vad betyder det här beslutet för hushållen?
- Beskedet innebär att det kommer vara billigt att låna under lång tid framöver. Hushållen har stora skulder i dag och vi måste fundera på vad en ytterligare sänkt ränta innebär i morgon. Politikerna har ett ansvar som de måste ta för att komma till rätta med hushållens skuldsättning, exempelvis genom att trappa av ränteavdragen.

 Läs mer på Riksbankens hemsida