Nordea i Almedalen: Vad innebär minusräntan?

man advice woman office
15-07-03 14:03 | Sparande och pension | Privatekonomi | Boende och boräntor

Nordea i Almedalen: Vad innebär minusräntan? Anna Storåkers, chef för den svenska bankverksamheten på Nordea, har deltagit i ett seminarium under Almedalsveckan hos Dagens Industri tillsammans med vår chefekonom Annika Winsth, finansmarknadsminister Per Bolund och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.

 

Nedan kan du se en intervju med Anna och bland annat få svar på frågan om hur du som bankkund kan tänka i den lågräntemiljö vi befinner oss i.