Vad betyder Greklands nej?

15-07-06 10:11 | Börs och investeringar

Under helgen röstade det grekiska folket tydligt ”nej” till det förslag från landets långivare som låg på bordet då förhandlingarna avbröts den 26 juni. Sannolikt kommer finansmarknaderna reagera negativt idag och vi kan förvänta oss en stor rörlighet på marknaderna under veckan. Nordeas investeringsstrateg Fredrik Wilander dock uppmanar till fortsatt lugn gällande våra investeringar:

Hur är situationen i Grekland just nu?
- Greklands nej i folkomröstningen på söndagen betyder inte att landet är ute ur eurosamarbetet, även om sannolikheten för detta har ökat ytterligare. Möjligheten för att Grekland och långivarna skall lyckas komma vidare i förhandlingarna har minskat, då den grekiska sidan troligen upplever att de kan ställa strängare krav i förhandlingarna, en uppfattning som säkert inte delas av EU, Europeiska Centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF). Den politiska processen kommer att fortsätta under veckan och kommunikationen från ECB om hur de förhåller sig till situationen kommer att bli avgörande för marknaderna. Den 20 juli är nästa deadline då en inbetalning till ECB måste göras.

Vad betyder det här för marknaderna?
- Vår övergripande syn är fortsatt att Grekland i sig är en för liten ekonomi för att på allvar rubba den globala konjunkturen eller vinstutvecklingen i bolagen. Däremot är marknaden just nu skakig och volatiliteten hög i ett kort perspektiv. Vi kan förvänta oss fallande börskurser med den högsta volatiliteten i Europa, press nedåt på euron och uppåt på statsräntorna i Italien, Portugal och Spanien.

Hur ska man nu tänka om sitt sparande?
- Att agera hastigt i situationer som denna kan straffa sig eftersom osäkerheten är så stor. Har man ett balanserat och riktigt sammansatt sparande med svenska och internationella aktier och räntor skall man behålla det. Vi gör inga förändringar i vår rekommendation med anledning av resultatet i folkomröstningen.  Aktier framstår fortfarande som det mest attraktiva tillgångsslaget, med en preferens för den stabilare amerikanska marknaden. Så om du har en balanserad investeringsportfölj bör du behålla den. Situationen i Grekland är flytande och vi följer situationen noga.