Nordea söker startups för att utveckla digitala tjänster

15-07-07 11:28 | Digitala tjänster | Om Nordea

Nordea ordnar en företagsinkubator i höst. Programmet går ut på att låta 10–15 uppstartsföretag uppfinna nya digitala tjänster för kunderna. Satsningen genomförs i samarbete med Nestholma, och ansökningarna tas emot från och med den 13 juli.

Michal Panowicz, vice chef för Digital Banking i Nordea, säger att man söker deltagare med specialkompetens från hela Norden.

– Vi vill stärka vår image som föregångare inom elektroniska tjänster i Norden. Vi är framför allt ute efter innovativa sätt att sköta kundkontakter och betal- och sparandetjänster.

Snart dags att söka

De uppstartsföretag som väljs till programmet kommer att arbeta i Nordeas lokaler i Vallgård i Helsingfors under tre månader. Varje företag får en egen mentor från Nordea under programperioden.

– Programmet erbjuder uppstartsföretagen ett unikt tillfälle att samarbeta med Nordens ledande bank och dess främsta experter. Samtidigt får vi nya infallsvinklar och lär oss nya arbetssätt. Självklart vill vi också vidareutveckla de bästa innovationerna så att kunderna kan dra nytta av dem, och vid behov fortsätta att samarbeta med vissa uppstartsföretag även när programmet är slut, säger Michal Panowicz.

Webbsidan med ansökan öppnas den 13 juli på adressen www.nestholma.com, och är öppen i cirka två månader.  Målet är att uppstartsföretagen ska börja på Nordea i november.

Nestholma medverkar i programmet under hela perioden.

– Tillsammans med Nordea väljer vi de 10–15 uppstartsföretag som ska delta i programmet, investerar ett litet startkapital i varje företag och coachar deltagarna kontinuerligt. Om det är läge för det kan vi också investera mera i uppstartsföretagen, säger Antti Kosunen från Nestholma.

– Vi har mycket positiva erfarenheter av liknande satsningar program i andra branscher. Det ska bli jättespännande att jobba tillsammans med Nordea och vi tror att det ger oss nya möjligheter.