Vad betyder oförändrad reporänta?

15-09-03 9:53 | Boende och boräntor | Makroekonomi

I dag meddelade Riksbanken att de lämnar reporäntan oförändrad på -0,35 procent. Situationen med negativ ränta börjar bli utdragen. Frågan är hur detta påverkar svensk ekonomi? Vi frågar Annika Winsth, chefekonom på Nordea, vad beslutet innebär.


Varför lämnar Riksbanken räntan oförändrad den här gången?
Riksbanken avvaktar visserligen men håller dörren öppen för att vidta åtgärder vid kommande penningpolitiska möten. 

Vad betyder detta för svensk ekonomi? 
Inte så mycket. Hade räntan sänkts så hade det sannolikt endast varit med 10 punkter. Det kan dock innebära att kronans växelkurs stärks, vilket i sin tur kan innebära att importpriserna och inflationen sjunker längre fram.   

Hur kommer Riksbanken agera framöver?
Vi räknar med att Riksbanken sänker räntan i oktober. Det finns också en sannolikhet för att Riksbanken utökar köpen av statsobligationer.