Vi vill hjälpa

15-09-10 14:31 | Hållbarhet

Bilderna från flyktingkatastrofen vid Medelhavet lämnar ingen oberörd. Familjer som har lämnat allt har i bästa fall kommit till Europa efter svåra umbäranden. De har få eller inga ägodelar kvar. Mat och vatten är en bristvara. 

Viljan att hjälpa familjer på flykt är stark och vi upplever ett stort engagemang bland medarbetare och kunder. Sedan i fredags har våra medarbetare samlat in pengar för att hjälpa. Vi har nu samlat in över en miljon kronor. Nordea dubblar summan och sätter in drygt två miljoner till FN-organisationen UNHCR. Tack alla ni som bidrar på olika sätt! 

Fortsätt gärna att hjälpa!