Börsen vid ett vägskäl

15-09-25 15:11 | Börs och investeringar | Mattias Eriksson

Det är osäkra tider och turbulent på börsen. Jag skulle säga att det för tillfället råder en större förvirring än vanligt bland oss så kallade experter.  

”It's tough to make predictions, especially about the future.” - Yogi Berra

Baseball-legenden Yogi Berra gick nyligen bort. I dessa väldigt osäkra tider och turbulens på börsen är hans citat kanske mer passande än på länge. Jag skulle säga att det för tillfället råder en större förvirring än vanligt bland oss så kallade experter. 

Det handlar framför allt om utvecklingen i Kina. Den kinesiska ekonomin är inte särskilt transparent och det i sig skapar osäkerhet. Osäkerheten handlar primärt om den kinesiska ekonomins påverkan på den globala konjunkturen och i mindre utsträckning om en avmattning begränsad till den inhemska ekonomin. Kommer det att bli en global lågkonjunktur med fallande bolagsvinster som följd? Det är den stora frågan. 

Dessutom har kommande (?) räntehöjning i USA ett stort psykologiskt värde. I praktiken, på några månaders sikt, kommer en blygsam räntehöjning sannolikt inte göra någon större skillnad för hur aktiemarknaderna utvecklas, men i det korta perspektivet kan det eventuellt bli lite turbulent. Vi anser dock att man ska ta en eventuell räntehöjning i USA med ro. Huvudsaken är att den amerikanska ekonomin förbättras. 

Däremot tycker vi att man ska ta Kinaoron på allvar. Det svåra är att avgöra hur allvarlig den pågående avmattningen i Kina blir och hur den påverkar världsekonomin. Men det mest sannolika är att världen fortsätter att växa i ganska god takt, alltså med 3-3,5 procent, och att det ger stöd till bolagsvinsterna. 

Nästa fråga blir då: om det inte blir någon allvarlig konjunkturnedgång, är det läge att köpa cykliska bolag, alltså konjunkturkänsliga bolag som till exempel verkstadsbolagen? Vi är av den åsikten att det sannolikt är en bra idé att selektivt köpa in sig i de verkstadsbolag som är av hög kvalitet och där värderingen kommit ned till attraktiva nivåer.

Enligt Bank of America Merrill Lynchs senaste investerarenkät (Global Fund Manager Survey) ligger exponeringen mot aktier på den lägsta nivån på tre år. Det råder en otvetydig pessimism kring risktillgångar och kontantnivån är på den högsta nivån sedan Lehman-kraschen år 2008. Naturligtvis anges en recession i Kina som den största risken. Investerarna anser att Kinas tillväxt blir 5,0 procent år 2018, vilket kan jämföras med förra månadens prognos på 5,4 procent. Kinas officiella tillväxtmål för i år är omkring 7 procent. Undersökningens slutsats är, enligt min tolkning, att antingen blir det en global recession orsakad av Kina eller så ska aktier stiga kraftigt. 

Vårt huvudscenario är att Kina inte orsakar en global recession.

Så, för dig som vågar, köp aktier i cykliska bolag. Men var medveten om riskerna. Det är farligt att fånga fallande knivar, det tror jag Yogi Berra skulle ha hållit med om.  

Fler nyheter

Ränteskolan del 3 - Slutet för obligationer?

Börs och investeringar

Investeringsstrategen Erik Nordenskjöld fortsätter att blogga om grunderna för att investera i obligationer

Nordeas vd talar om sin passion för kunder och hållbarhet

Om Nordea Samhällsansvar

Nordeas vd Casper von Koskull beskriver sig själv som någon som lyssnar snarare än talar.

Nordeaanställda Johanna Öhlin är Årets framtida ledare

Johanna Öhlin, anställd på Nordea, har utsetts till Årets framtida ledare. Utmärkelsen delas ut av KPMG i samarbete med Universum.

Press Release Image showing Nordea logo outside branch

Beslut av Nordeas årsstämma 2017

Pressmeddelande