USA-valet: Hur påverkar det oss?

16-03-02 16:07 | Makroekonomi

Efter Super Tuesday i USA står två konkurrenter ut, Hillary Clinton och Donald Trump. Men vad innebär detta egentligen och hur kan det komma att påverka oss? Vi vänder oss till vår expert Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea Markets, för att få svar.

Super Tuesday, vad innebär detta egentligen?
Även om partiernas respektive presidentkandidater snart har mejslas ut är det alltjämt helt öppet vem som till sist kommer att flytta in i Vita huset. De båda blocken har fortfarande flera kandidater kvar i racet, vilket gör att själva presidentvals-kampanjandet ännu inte riktigt kommit igång.

Hur mår den amerikanska ekonomin idag?
Den amerikanska ekonomin mår hyggligt. Utvecklingen sedan finanskrisen har varit positiv. Amerikansk ekonomi har vuxit lika snabbt som den svenska sedan 2008. Situationen på arbetsmarknaden har gradvis förbättrats och nyligen föll arbetslösheten ned under 5 procent  för första gången på åtta år. 

Samtidigt kvarstår många problem. En orsak till att arbetslösheten minskat är att människor har gett upp i jobbsökandet och lämnat arbetskraften (vilket gör att man ej längre räknas som arbetslös). Löneökningarna har också varit måttliga, vilket hållit tillbaka inflation och konsumtion. 

Vilken politik, demokraterna eller republikanerna, är bäst för USA?
Detta är i mångt och mycket en fråga om värderingar. Generellt kan man säga att de ekonomiska sakfrågorna inte har haft en särskilt framträdande roll hittills i debatten. 

Vilken kandidat påverkar världsekonomin mest?
Om Hillary Clinton, som ju sannolikt blir demokraternas kandidat, vinner så blir det business-as-usual, dvs. en fortsättning i president Obamas fotspår enligt min uppfattning. Hillary Clintons långa politiska erfarenhet, inte minst som utrikesminister, utgör trots allt en slags trygghet. 

Följderna av Donald Trump som president är mer oklara och en ökad osäkerhet skulle vara negativt för världsekonomin, också för finansmarknaderna. 

Hur påverkas svensk ekonomi och svenska företag av amerikansk ekonomi?
Svensk ekonomi påverkas både direkt och indirekt av amerikansk ekonomi. Omkring 8 procent av vår varuexport går mot USA och cirka 3 procent av vår import kommer från USA. En ökad efterfrågan på svenska exportvaror och en starkare dollar är gynnsamt för svenska exportföretag. 

Sedan är ju fortfarande USA en ekonomisk supermakt och dess effekter på världsekonomin därför betydande. För världen och Sverige är därför USA:s välmående viktigt.

Fler nyheter

Visar 5 av 1 143 resultat

Ta vara på din aktieutdelning

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar om vad du som äger aktier ska tänka på så här i utdelningstider.

Ta del av Nordeas expertis på nya Open Insights hubben

Börs och investeringar Företag Hållbarhet

Den nya hubben Open Insights by Nordea erbjuder kunskapsledande material inom områdena finans, affärstrender och hållbarhet.

Ingela Gabrielsson privatekonom

Så kan din ekonomi påverkas av vårbudgeten

Privatekonomi Ingela Gabrielsson

Vår privatekonom Ingela Gabrielsson bloggar kring regeringens vårbudget.

Blogg: Brexit - ett växande svart hål redan av Helsingfors storlek

Makroekonomi

Jan von Gerich, chefsanalytiker Nordea Finland, skriver om de ekonomiska effekterna av Brexit som syns redan nu.

Visar 5 av 1 143 resultat